Jiřina Juřenová

 

místnost A 004,

tel.: +420 389 032 522

e-mail: jurenova@ef.jcu.cz

Prezenční studium:

 

Studijní programy Číslo studijního programu/oboru Název studijního programu Název studijního oboru Ročníky
Bakalářský B0413P050031 Cestovní ruch 1. - 3. ročník
Bakalářský 6208R097 Ekonomika a management Řízení a ekonomika podniku 2. ročník
Bakalářský 6208R070 Ekonomika a management Obchodní podnikání 2. - 3. ročník
Bakalářský 6209R003 Systémové inženýrství a informatika Ekonomická informatika 1. - 3. ročník
Bakalářský 1103R008 Aplikovaná matematika Finanční a pojistná matematika 2. - 3. ročník
Navazující magisterský Analýza v ekonomické a finanční praxi 1. - 2. ročník
Navazující magisterský Aplikovaná informatika (obě specializace) 1. - 2. ročník
Navazující magisterský 6208T070 Ekonomika a management Obchodní podnikání 1. - 2. ročník
Navazující magisterský 6208T130 Ekonomika a management Strukturální politika EU a rozvoj venkova 1. - 2. ročník
Navazující magisterský 6209T003 Systémové inženýrství a informatika Ekonomická informatika 1. - 2. ročník

 

Kombinované studium:

Studijní programy Číslo studijního programu/oboru Název studijního programu Název studijního oboru Ročníky
Bakalářský B0413P050031 Cestovní ruch 1. - 3. ročník
Bakalářský 6202R098 Hospodářská politika a správa Strukturální politika EU pro veřejnou správu 2. ročník
Bakalářský 6208R070 Ekonomika a management Obchodní podnikání 2. ročník
Bakalářský 6209R003 Systémové inženýrství a informatika Ekonomická informatika 1. - 3. ročník
Bakalářský 1103R008 Aplikovaná matematika Finanční a pojistná matematika 2. - 3. ročník
Navazující magisteský 6208T130 Ekonomika a management Strukturální politika EU a rozvoj venkova 1. - 2. ročník