Aktuální nabídka jazyků pro LS 2015/2016

Informace k výběru jazykových kurzů poskytovaných KJE EF

 pro LS ak. roku 2015/16

 

KJE EF nabízí k posílení jazykových kompetencí tyto předměty:

 

ANGLICKÝ JAZYK

ENP, ACS – příprava prezentací ke zkoušce AJP

BECP2 – obchodní angličtina s rodilým mluvčím (příprava k AJP)

BECP1 – obchodní angličtina s českým vyučujícím (příprava k AJP)

ECB2, ECC1 – konverzace s rodilými mluvčími podle úrovní B2 a C1

PETB1 – konverzace k úrovni B1

 

NĚMECKÝ JAZYK

NJA21, NJA22 – příprava k výuce v předmětech NJ1 a NJ2

FW1 – obchodní němčina

NJZD – výuka německého jazyka podle úrovně B1, příprava ke složení certifikátu

 

RUSKÝ JAZYK – RJOS – obchodní ruština

ŠPANĚLSKÝ JAZYK - SJ1, SJ2 (pro mírně pokročilé, SJ1 začíná na úrovni A1)

FRANCOUZSKÝ JAZYK  - FJ1, FJ2 (pro mírně pokročilé, FJ1 začíná na úrovni A1)

ITALSKÝ JAZYK  - ITJ1, ITJ2 (pro mírně pokročilé, ITJ1 začíná na úrovni A1)

 

Informace o rozvrhových akcích uvedených předmětů lze také nalézt na webových stránkách KJE ve složce ROZVRH LS 2015/16