Termíny vstupních jazykových testů v přípravném týdnu

Vstupní testy proběhnou v přípravném týdnu v následujících termínech:

  • studenti prezenční formy studia všech oborů, kteří absolvují opakovací kurz SŠ matematiky: PO 24.9.2018 od 9.30 na učebně F5 a F6;
  • studenti prezenční formy studia oborů UFŘP, ŘEP a SPVS, kteří neabsolvují opakovací kurz SŠ matematiky: PO 24.9.2018 od 10.30 na učebně F5 a F6;
  • studenti prezenční formy studia oborů OP, EKINF a FINMA, kteří neabsolvují opakovací kurz SŠ matematiky: ÚT 25.9.2018 od 9.30 na učebně F5 a F6;
  • studenti kombinované formy studia všech oborů: ČT 27.9.2018 od 10.00 na učebně F5.

 

Studentům, kteří již získali doklad ze zkoušky o jazykových znalostech na minimální úrovni B1 bude na základě předložení tohoto dokladu před vstupním testem v průběhu přípravného týdne (nejpozději do konce 1. týdne zimního semestru) požadovaný předmět do STAGu vložen Katedrou jazyků.

Ukázkové jazykové testy