Termíny vstupních jazykových testů v přípravném týdnu

Vstupní testy proběhnou v přípravném týdnu v následujících termínech:

  • studenti prezenční formy studia všech oborů, kteří absolvují opakovací kurz SŠ matematiky: ST 23.9.2020 od 9.30 do 10:30 na učebnách F5 a F6;
  • studenti prezenční formy studia programů CR, FU a EKINF, kteří neabsolvují opakovací kurz SŠ matematiky: ST 23.9.2020 od 10.30 do 11:30 na učebnách F5 a F6;
  • studenti prezenční formy studia programů EM, MRR a AEFP, kteří neabsolvují opakovací kurz SŠ matematiky: ČT 24.9.2020 od 9.30 do 10:30 na učebnách F5 a F6;
  • studenti kombinované formy studia všech oborů: PÁ 25.9.2020 od 10.00 do 11:00 na učebně F6.

 

Studentům, kteří již získali doklad ze zkoušky o jazykových znalostech na minimální úrovni B1 bude na základě předložení tohoto dokladu před vstupním testem v průběhu přípravného týdne (nejpozději do konce 1. ročníku) požadovaný předmět do STAGu vložen Katedrou obchodu, cestovního ruchu a jazyků.

Ukázkové jazykové testy