Harmonogram studia


  • Harmonogram akademického roku 2020/2021
  • Magentová kniha 2020/2021 informace o studiu na EF JU pro akademický rok 2020/2021
  • Vysvětlivky ke zkratkám budov a učeben, mapka areálu JU - Čtyři Dvory
  • Aktuální informace k výuce z kateder (jednorázové změny výuky) - nástěnka
  • Lichý a sudý týden v rozvrhu se řídí kalendářními týdny (první týden výuky v zimním semestru je tedy sudý).
  • Otevírané/neotevírané předměty podle kateder