Řízení a ekonomika podniku (Bc.)

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Řízení a ekonomika podniku

 

Základní charakteristika studijního oboru:

Bakalářský studijní obor Řízení a ekonomika podniku se zaměřuje zejména na oblast projektového řízení, řízení lidských zdrojů, operačního managementu a práva.

 

Absolvent navrhovaného oboru je všeobecně vzdělaný člověk s dobrou základní orientací v oblasti řízení podniků, ekonomiky, řízení lidských zdrojů, operačního managementu, logistiky, legislativy a regionálního rozvoje v rámci ČR i EU.

 

Studenti získají znalosti alespoň jednoho cizího jazyka včetně dovednosti odborné komunikace. Předností nabízeného oboru je jeho zaměření na rozvinutí schopností studentů v oblastech týmové spolupráce, prezentace a komunikace. Těchto dovedností a cílů bude dosaženo řešením samostatných, na sebe navazujících projektů, zpracovávaných ve spolupráci s podniky s využitím týmové práce a realizovaných zejména v prvních dvou letech studia, a to zejména v nově koncipovaných předmětech Projektový management a Semestrální projekt – firma I, II, III.

 

Dovednosti a znalosti získané v těchto oblastech jsou klíčové pro řízení na střední úrovni managementu a nejsou v ostatních oborech  Ekonomické fakulty v takovém rozsahu rozvíjeny.

 

Absolventi tohoto studijního oboru mohou pokračovat ve zvyšování své další odbornosti v navazujícím magisterském studiu oboru Řízení a ekonomika podniku.

Uvedený bakalářský obor je tříletý a lze ho studovat v prezenční formě studia.

 

studijní plán

 

Státní závěrečná zkouška:

Student musí obhájit bakalářskou práci a složit státní závěrečnou zkoušku z předmětů:

  • Řízení podniku (zahrnuje předměty: Management, Operační management, Projektový management);
  • Ekonomie (zahrnuje předměty: Makroekonomie I, Mikroekonomie I).

 

povinně volitelné předměty SZZ – zvolit 1 předmět:

  • Řízení lidských zdrojů (zahrnuje předměty: Řízení lidských zdrojů,Psychologie, Sociologie);
  • Ekonomika podniku (zahrnuje předměty: Ekonomika podniku, Finance podniku);
  • Právo (zahrnuje předměty: Právo, Obchodní právo).