Studium

Proděkanka pro studium
doc. RNDr. Renata Klufová, Ph.D. klufova@ef.jcu.cz +420 389 032 707
Vedoucí studijního oddělení
Ing. Lucie Polášková polaskova@ef.jcu.cz +420 389 032 510
Referentky
Jiřina Juřenová jurenova@ef.jcu.cz +420 389 032 522
Renata Pigošová pigosova@ef.jcu.cz +420 389 032 523
Mgr. Zuzana Haišmanová strachot@ef.jcu.cz +420 389 032 835
Úřední hodiny
září - červen
Pondělí 8:00 - 11:00
Úterý 12:00 - 15:00
Středa 8:00 - 11:00 12:00 - 15:00
Čtvrtek
Pátek * 7:30 - 13:30
červenec - srpen
Pondělí 8:00 - 11:00
Úterý 8:00 - 11:00
Středa 8:00 - 11:00

* Pouze pro studenty kombinovaného studia v termínu jejich konzultace

    Ve čtvrtek 15. 7. 2021 bude studijní oddělení uzavřeno z důvodu konání zápisů do 1. ročníku.

Hlavní náplní činnosti studijního oddělení je organizace studijních činností v rámci daného akademického roku:

 • Přijímací řízení - nastavení parametrů v systému STAG, příjem přihlášek, jejich kontrola a administrace v systému studijní agendy STAG; kontaktování uchazečů u neúplných přihlášek - žádosti o doplnění; kontrola plateb za přijímací řízení; příprava vlastního přijímacího řízení - harmonogram, personální zajištění, testy; organizace přijímací komise, zasílání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí; administrace žádostí o přezkoumání rozhodnutí.
 • Organizace a zajištění úvodního soustředění 1. ročníků.
 • Zápisy a předzápisy - tisk karet A, B; příprava zápisových listů, listů pro školení bezpečnosti, ISIC karty, kontrola indexů.
 • Organizace a zajištění imatrikulací.
 • Běžná studijní agenda - administrace žádostí studentů (připisování, odepisování předmětů, uznávání předmětů, poplatky spojené se studiem, sociální stipendia, přihlášky ke státním závěrečným zkouškám apod.).
 • Administrace zadávání témat závěrečných prací.
 • Archivace - přijímací řízení, absolventi, zkouškové katalogy a další.
 • Organizace a zajištění státních závěrečných zkoušek - návrh komisí SZZ, harmonogramu SZZ, komunikace a ubytování předsedů komisí, příprava dekretů pro zkoušející, příjem a distribuce tezí, shromažďování závěrečných prací - předání do akademické knihovny.
 • Organizace a zajištění promocí - harmonogram, návrh promočních kolegií, vyplácení mimořádných stipendií.
 • Organizace a zajištění Dne otevřených dveří - příprava materiálů, sjednávání termínů, nábory na středních školách.
 • Tvorba rozvrhu a harmonogramu akademického roku.
 • Příprava akreditačních materiálů.

 

Adresa studijního oddělení EF

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Ekonomická fakulta

studijní oddělení

Studentská 13

370 05  České Budějovice

Telefon: +420 38 903 2510, +420 38 903 2522, +420 38 903 2523

Služební mobil: +420 725 532 760

E-mail: studijni-ef@ef.jcu.cz

 

BANKOVNÍ ÚDAJE:

 • číslo účtu u ČSOB České Budějovice: 104725778/0300
 • konstantní symbol: 0379
 • variabilní symbol: 6020112 (přijímací řízení), 1209401 (administrativní služby), 6020412 (promoce)
 • specifický symbol: např. rodné číslo studenta
 • účel platby - např: žádost studenta o....