Projektové oddělení

Posláním projektového oddělení  je participace na zajišťování strategických úkolů EF JU v oblasti projektů a podpora činnosti proděkanky pro rozvoj.

 

Strategickým záměrem vedení fakulty je vytvořit pracoviště, které bude poskytovat konzultace a pomoc pracovníkům při získávání a administraci rozvojových projektů. Dále se bude podílet na koncepci celé fakulty, aktivním vyhledávání příležitostí pro její optimální rozvoj.

Oddělení úzce spolupracuje s pracovníky vědy a výzkumu a zahraničního oddělení s cílem maximálního využití informací a kapacit pracovníků.

 Aktuálně řešené rozvojové projekty:

2021

- Název: Modifikace studia a souvisejících služeb na EF v návaznosti na změny ve skupině uchazečů o studium (IP 2021)

 doba řešení 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021

- Název: Rozvoj klíčových kompetencí studentů na EF JU (IP 2021)

doba řešení 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021

- Název: Rozvoj JU - Kapacity pro VAV II  - Aktivita  Hodnocení a Internacionalizace 

  doba řešení 1. 1. 2021 - 31. 12. 2022 

2020 

-  Název: Rozvoj JU - ESF II - Aktivita 1.2 Rozvoj kariérního poradenství 

   doba řešení: 1. 1. 2020 -  31. 12. 2022

 

2019

- Název: Příprava studijního programu Cestovní ruch 

  Finančně podpořeno z rozpočtu Jihočeského kraje - Smlouva o poskytnutí dotace reg. č. 463-03-001/19

 

 

Projektové oddělení zajišťuje:

  • Přípravu podkladů pro aktuální programovací období, spolupráce s projektovým oddělením JU.
  • Vyhledávání a evidence projektových výzev.
  • Pomoc při sestavování projektů v souladu se záměry fakulty.
  • Preference spolupráce mezi pracovišti EF JU.
  • Spolupráci s vybranými podniky a neziskovými organizacemi na přípravě společných projektů.
  • Zvýšení povědomí o naší fakultě.