Kontakt

RNDr. Zuzana Dvořáková Líšková, Ph.D. - proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy
Budova A, č. dv. 216 zuli@ef.jcu.cz +420 389 032 455
Bc. Simona Pazderová  - referentka
Budova A, č. dv.028V +420 389 032 717
Bc. et Bc. Michaela Bromová  - referentka
Budova A, č. dv.028V

+420 389 032 717