Stínování manažerů

Ekonomické fakulta JU realizuje již několik let prostřednictvím Kariérního centra projekt Stínování manažerů, během něhož prožívají vybraní studenti typický pracovní týden manažera nebo přímo vlastníka podniku a poznávají tak jeho práci doslova z první ruky.

Stinovani 

V rámci absolvování tohoto projektu můžete doprovázet manažera nebo rovnou majitele firmy při obchodních schůzkách, řízení agendy, pracovních poradách nebo vytváření marketingových plánů. Po týdnu stínování tak získáte reálnou představu o práci manažera a její náplni, o způsobu komunikace se zaměstnanci a o vytváření žádoucí atmosféry. V několika případech byla na základě absolvovaného stínování nabídnuta studentovi pracovní pozice v podniku, ve kterém se tak stal plnohodnotnou součástí týmu.

Pokud chcete poznat, jaký je vlastně běžný pracovní den manažera, přihlaste se do programu Stínování manažerů, který na EF probíhá celoročně. Pro více informací kontaktujte Kariérní centrum Ekonomické fakulty JU, kancelář A028 v budově děkanátu EF, tel. 387 772 424, e-mail kc@ef.jcu.cz