Stáže pro studenty

Ekonomická fakulta nabízí svým studentům odborné stáže ve významných regionálních podnicích s cílem zvýšit úroveň praktických dovedností studentů a připravit je tak na plynulý přechod ze školy do praxe.

 

Základní informace o projektu stáží:

  • stáž může být zaměřena například na administrativu, účetnictví, obchod, marketing, logistiku, spolupráci na projektech atd.
  • minimální rozsah odborné stáže je 160 hodin v průběhu celého semestru
  • nabídka volných stáží je studentům zprostředkována v Kariérním centru fakulty

 

Co vám spolupráce na projektu stáží přinese?

  • kreativitu mladých aktivních lidí nezatížených podnikovou praxí
  • možnost navázat spolupráci s budoucími pracovníky z řad studentů
  • v rámci vykonávané stáže studentům nevzniká nárok na odměnu

 

Více informací o možnostech spolupráce na projektu stáží získáte na nebo na 387 772 403.