Vědecká rada

Příští zasedání Vědecké rady Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se bude konat 13. 5. 2021 v zasedací místnosti děkanátu Ekonomické fakulty. 

doc. Ing. Václav Beran, DrSc. 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
doc. Ing. Darja Holátová, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
doc. RNDr. Jana Klicnarová, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
doc. RNDr. Renata Klufová, Ph.D.  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
doc. RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
doc. RNDr. Josef Navrátil, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
doc. Ing. Kamil Pícha, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
doc. Dr. rer. soc. oec. Ing. Dagmar Škodová Parmová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
prof. RNDr. Pavel Tlustý, CSc. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
prof. Ing. Drahoš Vaněček, CSc. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
doc. Ing. Vladislav Bína, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze
Dr. rer. soc. oec. Ing. Martin Dvořák, MBA Zambelli - technik, spol s r. o. 
prof. Ing. Lubomír Gurčík, CSc. Slovenská polnohospodárská univerzita v Nitre 
doc. Ing. Jaroslava Holečková, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze
prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr. h. c. Česká zemědělská univerzita v Praze 
doc. RNDr. Lenka Komárková, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze
doc. Ing. Michaela Krechovská, Ph.D. Západočeská univerzita v Plzni 
prof. Ing. Kamil Kuča, CSc. Univerzita Hradec Králové
prof. Ing. Martin Macháček, Ph.D. et Ph.D. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
prof. PhDr. Ing. Věra Majerová, CSc. Česká zemědělská univerzita v Praze 
prof. Ing. Petr Marek, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze
doc. Ing. Petra Marešová, Ph.D.  Univerzita Hradec Králové
Ing. Martin Pelikán, Ph.D. Česká zemědělská univerzita v Praze 
prof. Dr. Ing. Miroslav Plevný Západočeská univerzita v Plzni 
prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc. Česká zemědělská univerzita v Praze 
prof. Ing. Ivana Tichá, Ph.D. Česká zemědělská univerzita v Praze 
doc. Ing. David Tuček, Ph.D. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
prof. Ing. Iva Živělová, CSc. Mendelova univerzita v Brně
prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D. Technická univerzita v Liberci 
doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D. Mendelova univerzita v Brně