10 let s Ekonomickou fakultou

V roce 2017 slaví Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích desáté výročí svého vzniku. Za dobu své existence vychovala už více než čtyři tisíce absolventů, spolupracuje s šesti desítkami zahraničních univerzit, stala se vůbec první Fairtradovou fakultou v České republice nebo získala mezinárodní certifikaci pro budoucí účtaře.

Mezi největší úspěchy fakulty patří jednoznačně vybudování a posílení její pozice mezi ostatními fakultami a vysokými školami v Česku. O tom svědčí mimo jiné vzrůstající zájem uchazečů o studium na naší fakultě, řada spolupracujících podniků a institucí, a to jak domácích, tak i zahraničních. O vzrůstajícím povědomí a dobrém jménu fakulty však svědčí například i to, že se v hodnocení vysokých škol, které zveřejňuje vydavatelství Economia, prosadila v kategorii Regionální rozvoj a sociální inkluze mezi dvě nejlépe hodnocené vysoké školy v Česku. Jedná se přitom o jedinou ekonomickou školu univerzitního typu, která se v různých kategoriích prosadila mezi nejlepší. Velmi pozitivně je však vnímána i odezva od zaměstnavatelů a jejich zájem o absolventy fakulty. Jedním z výrazných úspěchů je i post první Fairtradové fakulty v České republice.

Fakulta nabízí studentům pro podporu jejich dalšího uplatnění na trhu práce také širokou škálu řízených stáží, odborných praxí a stínování manažerů. Studenti si mohou vybrat z více než sto dvaceti partnerů.

Další výhodou pro budoucí absolventy je možnost získání profesních certifikátů v oboru řízení kvality nebo účetnictví. Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity se stala první fakultou v Česku s ucelenou sérií zkoušek F1 - F5 uznávané mezinárodní certifikace účetních, kterou uděluje mezinárodní Asociace certifikovaných účetních (ACCA). Pro absolventy se tak rozšiřuje možnost přímého uplatnění i v nadnárodních společnostech, které certifikace ACCA často požadují.

Ekonomická fakulta vychovala za deset let už více než čtyři tisíce absolventů a spolupracuje s šesti desítkami zahraničních univerzit. Téměř tři stovky svých studentů již vyslala na zahraniční studijní pobyt a skoro čtyři stovky zahraničních studentů přijely alespoň na jeden semestr studovat ekonomické obory na naši fakultu. 

 

10 let Ekonomické fakulty v číslech 

1. Fairtradová fakulta v České republice
1 fakultní střední škola (Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní zkoušky v Písku)
61 spolupracujících zahraničních univerzit
126 spolupracujících institucí a firem
138 příjezdů akademických pracovníků ze zahraničí na EF
289 vyslaných studentů EF do zahraničí 
324 výjezdů akademických pracovníků EF do zahraničí