Úřední deska

Oznámení a informace

Dlouhodobý strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti Ekonomické fakulty JU

Zpráva o činnosti Ekonomické fakulty 

 Výroční zprávy o činnosti Ekonomické fakulty 

Vnitřní předpisy

Veřejné zakázky

Oznámení o uložení nedoručených písemností studijního oddělení