Zasedání Akademického senátu EF JU

Čtvrtek 18 červen 2020 10:00 - 12:00

Dne 18.6.2020 se bude v 10:00 hodin  konat v místnosti EF č. A107 řádné zasedání Akademického senátu

Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.


Program:

  1. Organizační záležitosti
  2. Rozpočet EF JU pro rok 2020
  3. Výroční zpráva o hospodaření EF JU za rok 2019
  4. Dodatek č. 2 k OD č. 130/2017 - metodika ke Mzdovému předpisu JU
  5. Volby do AS JU – dílčí volební komise za EF
  6. Různé

 

 

Ing. Tomáš Volek, Ph.D.

Předseda  AS EF JU

Kde
A107
Přidat událost do kalendáře
iCal