Den otevřených dveří na Ekonomické fakultě

Pátek 18 leden 2019 08:00 - 16:00

Ekonomická fakulta JU v Českých Budějovicích  zve srdečně všechny zájemce o studium, jejich rodiče i širokou veřejnost na Den otevřených dveří, který se uskuteční v 

pátek 18. ledna 2019 v Pavilonu učeben „F“ Ekonomické fakulty JU.

Hlavní informační blok o studiu ve všech oborech se koná od 9:0011:00 a 13:00 hodin v učebně F3

Adresa: Studentská 1410/23, České Budějovice, MHD: linka č. 3 – zastávka „Jihočeská univerzita“, GPS: 48°58'40.613"N, 14°26'59.002"E

Na místě bude rovněž připraven bohatý doprovodný program včetně soutěží.

 

PROGRAM


HLAVNÍ INFORMAČNÍ BLOK začátek v 9:00, 11:00 a 13:00 hod. – učebna F3 – cca 60 minut

1. Seznámení s Ekonomickou fakultou JU RNDr. Renata Klufová, Ph.D., proděkanka pro studium EF JU
2. Možnosti studia v zahraničí PhDr. Marek Šulista, Ph.D., proděkan pro zahraničí EF JU
3. Spolupráce s praxí a uplatnění studentů Ekonomické fakulty JU Bc. Simona Pazderová, Kariérní centrum EF JU
4. Jak se studuje na Ekonomické fakultě očima studentů vyšších ročníků zástupci AIESEC

 

PODROBNÉ INFORMACE O OBORECH a další od 10:00, 12:00 a 14:00 hod. – pavilon učeben „F“

UČEBNA F1 Strukturální politika EU pro veřejnou správu, Strukturální politika EU a rozvoj venkova, Regional and European Project Management
UČEBNA F2 Účetnictví a finanční řízení podniku
UČEBNA F3 Obchodní podnikání, Commerce and Entrepreneurship
UČEBNA F4 Řízení a ekonomika podniku
UČEBNA F5 Ekonomická informatika, Economic Informatics, Finanční a pojistná matematika
UČEBNA F6 Katedra jazyků – informace o výuce jazyků na EF JU
UČEBNA F6 Podmínky a termíny přijímacího řízení, SCIO
Děkanát fakulty, pracovna děkana – od 10 hodin – informace pro zájemce o doktorské studium – doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.

DOPROVODNÝ PROGRAM
od 10:00, 12:00 a 14:00 hod. – pavilon F

Soutěž v rámci stezky příběhů fairtrade a mnoho dalšího….


Jméno kontaktu
Kontaktní telefon
387772707
Přidat událost do kalendáře
iCal