Konference „Kulturní krajina - most mezi člověkem a přírodou, mezi přírodními a společenskými vědami: Teorie a realita“

Pátek 9 únor 2018 10:00 - 16:30

Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

a

Česká společnost pro krajinnou ekologii (IALE-CZ)

pořádají výročí konferenci

Kulturní krajina - most mezi člověkem a přírodou, mezi přírodními a společenskými vědami

Teorie a realita

 

Cíl konference

· Krajinná ekologie jako interdisciplinární věda – je reálné propojit koncept přírodních a společenských věd?

· Interakce člověka a přírody – degradace krajiny a její ochrana - je koncept trvale udržitelného rozvoje v krajině reálný?

· Jak chápeme produkční funkce krajiny? (Ekosystémové služby, bioekonomika, aj.)

· Jak je konstruován a zneužíván obraz kulturní krajiny? (Šumavská kauza,  Krajina v zájmu přírody, většiny nebo byznysu?)

· Interdisciplinární problémy s krajinou ve výuce na ZŠ a SŠ

· Další relevantní témata krajinné ekologie v ČR a v Evropě vztahující se ke kulturní krajině.

Pozvánku k akci naleznete zde.

 


Kde
Jihočeská univerzita, Ekonomická fakulta, pavilon učeben F, učebna F3
Jméno kontaktu
doc. PhDr. Miloslav Lapka, CSc.; PhDr. Jan Vávra, Ph.D.; Bc. Josef Maxa
Přidat událost do kalendáře
iCal