Hraniční prostor - Grenzraum - Border space

Středa 14 únor 2018 Celý den

do

Úterý 27 únor 2018 Celý den

Výstava je součástí výstavního programu věnovaného k výročí založení Československého státu v roce 1918.

Mezinárodní výstava prezentuje autory zabývající se autorskou knihou, volnou grafikou, experimentální grafikou, včetně konceptuálních grafických přístupů. Díla zde vystavovaná vznikala na pořádaných sympoziích, která na sebe navazovala po pět let v letech 1999 - 2004. Pořadatelem bylo volné uskupení umělců z Německa, Švédska, Ukrajiny a Čech pod názvem Hraniční prostor - Grenzraum a přetrvávající ve spolupráci s Edition Grenzraum dosud pod vedením Iva Sedlacka ve Frankfurtu a/M.

Díla byla prezentována v kostele Panny Marie Sněžné (Chrastava Andělská hora), který sloužil jako ateliér a výstavní prostor grafiku Janu Měřičkovi, jenž je nyní kurátorem tohoto prostoru přetvořeného již pouze na Galerii 50°47’55.9“ N . Další prezentace probíhaly na vyřazené tankovní lodi přestavěné ve výtvarné ateliery a galerijní prostory – Atelierschiff unartig Frankfurt a/M, např. sympozium Grenzraum STWOR/CTBOP v roce 2001, které bylo věnováno autorské knize, knižním objektům a pracím na papíře. Poslední setkání v Čechách se konalo v Litomyšli v Piaristické koleji. Spolupráce dále pokračuje převážně ve formě časosběrných projektů prezentovaných v prestižních galeriích a pod patronací edition Grenzraum v Německu na prestižním Frankfurter Buchmesse .

Richard Drury (kurátor GASK) pro odborný časopis Grapheion napsal: „Toto sympozium nebylo pojato jako uzavřený a konečný projekt, nýbrž znamená první krok na obtížné cestě vedoucí k otevření prostoru pro trvalou a smysluplnou komunikaci – čímž nemíníme pouze kulturní komunikaci mezi umělci z České republiky, Německa a dalších zemí, ale ohnisko komunikace v širším slova smyslu, jež by obsáhlo i lidi z jiných společenských oblastí a umožnilo jim čelit problémům, jež bývají zatíženy politickými a ekonomickými dogmaty.

Hlavním těžištěm této výstavy jsou autorské knihy, na kterých se podíleli všichni účastníci výtvarných setkání. Témata těchto uměleckých

knih se měnila a jedním z nich byla výtvarná interpretace textů Josefa Čapka z knihy osobních reflexí Psáno do mraků. Autorská kniha Paní Popelínská – texty v knize vycházejí ze záznamů při rozhovorech s jednou z obyvatelek Andělské hory... třetí kniha pochází z mezinárodního tvůrčího setkání v Litomyšli v prostorách Piaristické koleji, která vychází z historie a myšlení Piaristických mnichů. V knihách je vždy zastoupen každý z účastníků sympozia.

Součástí těchto tvůrčích setkání byla výtvarná grafická činnost se všemi mezioborovými přesahy, dotýkající se médií kresby, malby, fotografie, fotografiky, objektové činnosti, výroby papírmaché, až po konceptuální instalace, a videa. Setkávali jsme se s materiály od papíru, papírových odlitků, grafických tisků se všemi grafickými technikami z hloubky, se svařovanými konstrukcemi, kolážemi a fotografiemi až po její kombinované možnosti přestupem k videu. Grafické prezentace většinou přesahovaly své klasické koncepce svojí prezentací, instalací, koncepcí reagující na prostory, kde vznikaly a byly součástí ducha místa a těžkých historických souvislostí.

Cílem výstavy je představit autorské knihy, jež jsou dokladem víceletých uměleckých setkání a shrnují jejich myšlenky a vizuální interpretace jednotlivých autorů v tak malém prostoru, jakým je autorská kniha.

Účastníci těchto tvůrčích sympozií:

Jaromíra Němcová

Andrea Tachezyová

Lenka Vilhelmová

Irmgard Flemming

Beate Rosenbrog

Petra Lorenz

Ivo Sedlacek

Thomas Konitschke

Jan Měřička

Roman Karpaš

Vladimir Stočes

Pavel Makov

Tato prezentace autorských knih je doplněna současnou grafickou tvorbou některých zmiňovaných autorů: Janem Měřičkou, Jaromírou Němcovou, Ivem Sedláckem, Romanem Karpašem, Pavlem Makovem, Irmgard Flemming, Andreou Tachezyovou, Lenkou Vilhelmovou.

Komentovaná prohlídka se koná 20. 2. 2018

Kde
Galerie D9 / Dukelská 9, České Budějovice
Přidat událost do kalendáře
iCal