Budějovické ekonomické dny: Společnost, školy a Průmysl 4.0

Pondělí 16 duben 2018 13:00 - 17:00

Ekonomická fakulta si Vás dovoluje pozvat na

konferenci Budějovické ekonomické dny: Společnost, školy a Průmysl 4.0

dne 16. 4. 2018, 14:00–17:00, kampus JU, budova F, učebna F3

  

Jiří Holoubek

člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR

Průmysl 4.0 – všechno je to o lidech

Je koncept Průmysl 4.0 pro zaměstnavatele srozumitelný? Mají jasno ve svých potřebách? Je generační obměna šancí pro digitální transformaci firmy? Jak vnímají zaměstnanci roboty?

 

Jaroslav Šulc

emeritní poradce Českomoravské konfederace odborových svazů

Pro koho je agenda čtvrté průmyslové revoluce a jejich očekávaných dopadů nadějí a pro koho noční můrou?

Co vlastně obnáší agenda Průmysl 4.0 a můžeme ji snad ignorovat? Proč nemáme pro agendu Průmysl 4.0 většinou rozumná měřítka? Počítáme v této souvislosti dostatečně s fenoménem temporality?


Miroslav Hřebecký

programový ředitel EDUin, o. p. s.

K čemu je dnes dobrá škola?

Budoucnost – víme, jaká bude? A dokáží na ni připravovat naše školy? Mají naslouchat potřebám průmyslu, nebo jít svou cestou? Proč se inkluze stala sprostým slovem? Největší problémy a výzvy české vzdělávací politiky.

 

Seminář probíhá v rámci projektu Pluralismus v ekonomickém myšlení.

Kde
Jihočeská univerzita, Ekonomická fakulta, pavilon učeben F, učebna F3
Jméno kontaktu
Přidat událost do kalendáře
iCal