Workshop Kvalitativní metody ve výzkumu III.

Čtvrtek 30 listopad 2017 Celý den

Program je určen jak pro odborníky, kteří se věnují výzkumu současné společnosti a využívají kvalitativní metody, tak i pro studenty či doktorandy, kteří své výzkumy teprve připravují. Přednášet budou zástupci českých i slovenských univerzit a výzkumných pracovišť.

Pozvánka
jménem SOÚ AV ČR, PEF ČZU, EF JU a odborné skupiny CZECH RURAL si Vás dovolujeme pozvat na workshop

Kvalitativní metody ve výzkumu III.

Program je určen jak pro odborníky, kteří se věnují výzkumu současné společnosti a využívají kvalitativní metody, tak i pro studenty či doktorandy, kteří své výzkumy teprve připravují. Přednášet budou zástupci českých i slovenských univerzit a výzkumných pracovišť.
Datum konání: 30. listopadu 2017 (čtvrtek)
Čas: od 10:00 hod. (předpokládaný konec v 18 hod.)
Místo konání: konferenční centrum SOÚ AV ČR v Praze (Jilská/Husova ulice, Praha 1)
Program
o 9:30–10:00 Registrace (a káva)
o 10:00–10:15 Zahájení
o 10:15–12:15 I. blok (2 přednášky + diskuse)
o 12:15–13:30 Oběd
o 13:30–15:30 II. blok (2–3 přednášky + diskuse)
o 15:30–16:00 Káva a občerstvení
o 16:00–18:00 III. blok (2 přednášky + diskuse)
o Od 18:00 hod. neformální diskuse a závěr. Společné závěrečné posezení.
Garanti odborného programu: prof. PhDr. Ing. Věra Majerová, CSc. (PEF ČZU), doc. PhDr. Miloslav Lapka, CSc. (EF JU), RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. (SOÚ AV ČR)
Účast bez poplatku, občerstvení zajištěno vč. malého oběda.
Pro přihlášení prosím vyplňte přiložený registrační formulář a zašlete na adresu czechrural@czu.cz.
Kontakty na organizátory: Ing. Jiří Sálus, salusj@pef.czu.cz, tel.: 604 870 124

 

Vystupující a témata přednášek:
o Prof. PhDr. Věra Majerová, CSc. (Provozně ekonomická fakulta, Českázemědělská univerzita v Praze)
 Metodologická jistota v kontextu iluze paměti..
o PhDr. Martin Vávra , Ph. D. (Sociologický ústav AV ČR v Praze.)
 Postoje vůči Romům v perspektivě smíšeného výzkumného designu.
o PhDr. Zuzana Kusá, CSc. (Sociologický ústav, Slovenská akadémia vied
 Odlišné zistenia výskumu hodnotových orientácií a debaty o hodnotách vo fókusových skupinách - interakcionistické vysvetlenie.
o PhDr. Helena Kubátová, Ph. D. (Filozofická fakulta, Univerzita Palackéhov Olomouci)

 Proměny každodennosti moravsko-slezského příměstského venkova.
o Doc. PhDr. Miloslav Lapka, CSc. (Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
 Síla a slabost narací.
o PhDr. Petr Blažek, Ph.D. (Ústav pro studium totalitních režimů)
 Zpřístupňování archivních dokumentů StB a jejich využití k historickému bádání.

Přidat událost do kalendáře
iCal