Úloha managementu v transformaci, restrukturalizaci firmy včetně případové studie („Neúspěšná reorganizace Less&Timber, a.s.“)

Pondělí 24 duben 2017 15:00 - 16:30

Dovolujeme si Vás pozvat na přednášku Dr. Schönfelda, který vystoupí v době přednášky předmětu Právo v podnikání I., a to konkrétně v pondělí 24. 4. 2017 od 15:00 do 16:30 v Aule na Bobíku.

Téma přednášky: Úloha managementu v transformaci, restrukturalizaci firmy včetně případové studie („Neúspěšná reorganizace Less&Timber, a.s.“).

Ing. Jaroslav Schönfeld, Ph.D. vystudoval VŠE v Praze v roce 2007.  Pracuje v České spořitelně, a.s., kde vede útvar restrukturalizace a vymáhání korporátních klientů.

Od roku 2008 zároveň působí i na Vysoké škole ekonomické v Praze. Těžištěm jeho zájmu je transformace, restrukturalizace a sanace podnikatelských subjektů, manažerské finance, oceňování podniku a insolvenční procesy. Na fakultě podnikohospodářské je garantem předmětu  Transformace a restrukturalizace firem  a Due Diliegence.

Působí aktivně v rámci vedlejší specializace Turnaround Management. Je trvale zapojen do do výzkumu na fakultě.  Je autorem odborné monografie Moderní pohled na oceňování pohledávek (C.H.Beck 2011) a spoluautor řady dalších publikací a článků ve vědeckých periodikách. Intenzivně spolupracuje s praxí. Je předsedou komise pro Workout při České bankovní asociaci, člen správní rady Turnaround Management Association ČR a člen vědecké rady Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka  při Vysoké škole ekonomické v Praze.

Kde
Jihočeská univerzita, Ekonomická fakulta, Aula Bobík
Přidat událost do kalendáře
iCal