Školení softwaru IDEA

Pátek 10 únor 2017 09:00 - 15:00

Katedra účetnictví a financí pořádá pro studenty předmětu Účetní auditing certifikovaný kurz na práci s počítačovým programem IDEA.

Náplň a osnova kurzu

Úvodní slovo seznámí účastníky se software IDEA, s jeho historií a vývojem. Popíše základní principy práce s tímto softwarem a oblasti, ve kterých lze tento analytický nástroj s výhodou využít. Pro lepší představu objasní rozdíly a zásadní výhody oproti softwaru Microsoft Excel (případně dalším obdobným nástrojům). Leták k akci si může prohlédnout zde. Více informací o programu IDEA zde.

 Okruhy jednotlivých témat v bodech:

□       základní menu, seznámení s obrazovkou

□       záznam historie, používání statistiky polí, export dat, export výsledků

□       importní asistent, nastavení pracovního adresáře, práce s poli

□       sumarizace polí, třídění polí

□       výběry vět dle kritéria

 □       představení jednotlivých operací v příkladech, procvičování nejdůležitějších funkcí

□       vyhledávání duplicit v řadách dokladů, vyhledávání mezer

□       spojování souborů, připojování

 □       porovnání souborů

□       importy souborů - typy, různé formáty dat

□       analýza stárnutí

 □       stratifikace dat

□       Benfordův test

 

Jednotlivé tematické okruhy jsou prezentovány na příkladech, které pomohou účastníkům veškerou látku řádně procvičit tak, aby byli následně schopni nabyté poznatky uplatnit ve své praxi.

V závěru školení obdrží studenti certifikát, prokazující absolvování tohoto kurzu. 

Kde
Jihočeská univerzita, Ekonomická fakulta, učebna 320
Přidat událost do kalendáře
iCal