Přípravný týden pro studenty 1. ročníků

Pondělí 25 září 2017 Celý den

do

Pátek 29 září 2017 Celý den

V týdnu před začátkem zimního semestru akademického roku 2017/2018 (25. – 27. září a 29. září 2017) je pro studenty nastupujících 1. ročníků organizován přípravný týden, který slouží k usnadnění vstupu studentů na VŠ a urychlení jejich orientace na fakultě. Doporučujeme jejich absolvování.

Úvodní soustředění studentů 1. ročníků – pátek 29. září 2017

Cílem úvodního soustředění je seznámit nastupující studenty s garanty studijních oborů a jejich pedagogickými poradci, s režimem studia na fakultě, její strukturou, studijními plány jednotlivých oborů, právy a povinnostmi studentů, možnostmi studia v zahraničí, odborných stáží a praxí v podnicích, i s možnosti využití volného času v době studia. Přesný harmonogram úvodního soustředění bude zveřejněn v době zápisů ke studiu na webových stránkách fakulty v sekci Studenti.

Informační hodinu Akademické knihovny - 25. a 26. září 2017

Studenti získají základní soubor informací o knihovnách Jihočeské univerzity, o službách Akademické knihovny a o dostupných informačních zdrojích, včetně zdrojů elektronických (60 - 75 minut). Přesné termíny Informační hodiny Akademické knihovny podle skupin a jednotlivých studijních oborů budou upřesněny v době zápisů ke studiu a zveřejněny na webových stránkách v sekci Studium.

Opakovací kurz středoškolské matematiky Katedra aplikované matematiky a informatiky nabízí pro školní rok 2017/2018 „Opakovací kurz středoškolské matematiky“

pro prezenční a kombinované studium. Kurz je určen pro studenty, kteří potřebují obnovit a doplnit základy středoškolské matematiky. Obsahově jsou pokryta témata středoškolské matematiky, na něž bezprostředně navazuje výuka matematických předmětů na Ekonomické fakultě. Pro prezenční studium i kombinované studium se kurz bude konat v týdnu před zahájením semestru (25. - 27. 9. 2017) jako třídenní blokový kurz. Všechny informace včetně data, místa konání a náplně kurzu budou aktualizované a dostupné zde.

Vstupní testy z anglického, německého, ruského, francouzského a španělského jazyka proběhnou 25. a 26. září (prezenční studium) a 29. září (kombinované studium).

Ukázkové testy jsou k dispozici na webové stránce zde

Součástí přípravného týdne jsou ročníkové seznamovací (zábavné) akce jednotlivých studijních oborů. Přesný rozpis jednotlivých akcí bude zveřejněn na webové stránce v sekci Studium – Informace pro prváky.

Kde
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta
Adresa události
Přejít na stránku události
Přidat událost do kalendáře
iCal