Přednáška RNDr. Jana Kaliny, Ph.D. na téma: Statistické usuzování a jeho význam v ekonomii

Čtvrtek 12 říjen 2017 08:00 - 09:30

Dovolte, abychom Vás pozvali na přednášku RNDr. Jana Kaliny, Ph.D., která se bude konat 12. 10. od 8:00 hodin v učebně F1, pavilon učeben F

na téma

Statistické usuzování a jeho význam v ekonomii

1. Příklady ekonomických úloh

2. Historie statistiky (jen na 5 minut, zato nejzajímavější kapitola)

3. Ochutnávka statistických metod na ekonomických úlohách

4. Naděje a nástrahy statistické analýzy


Jan Kalina vystudoval statistiku na MFF UK a následně obhájil dizertaci na Universität Duisburg-Essen v roce 2007. Jako vědecký pracovník poté pracoval nejprve na MFF UK a od roku 2010 na Ústavu informatiky AV ČR, kde v letech 2013-2017 vedl statisticky zaměřené oddělení. Mezi jeho odborné zájmy patří výzkum robustních a neparametrických statistických metod a vztah statistiky a strojového učení. Podílel se na řadě projektů s ekonomickou nebo medicínskou motivací. Věnuje se také popularizaci vědy.

Kde
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, Pavilonu učeben F, učebna F1
Přidat událost do kalendáře
iCal