Přednáška Naveena Narisettyho "Extremal Depth for Functional Data with Application to Functional Boxplots"

Středa 13 prosinec 2017 13:30

Naveen Narisetty pracuje jako odborný asistent na Katedře statistky na University of Illinois v Urbana-Champaign, USA. Doktorát ze statistiky získal na University of Michigan, USA. Jeho výzkum je zaměřen především na analýzu vícerozměrných dat, bayesovskou statistiku a hloubku dat.

Pojem vícerozměrné hloubky hraje důležitou roli v robustní vícerozměrné statistice. Mnohem méně pozornosti bylo nicméně věnováno pojmu hloubka v analýze funkcionálních dat. V přednášce bude ukázán nový druh hloubky nazývaný extrémní hloubka, který uvažuje extrémní odlehlost funkcionálních dat podobně jako projektivní hloubka ve vícerozměrné statistice.

Kde
Jihočeská univerzita, Ekonomická fakulta, děkanát EF A301
Jméno kontaktu
Přidat událost do kalendáře
iCal