Naše společná přítomnost

Čtvrtek 30 březen 2017 09:00 - 17:30

s podtitulem „Dimenze 4E“ - Energie, ekonomika, environment a etika

Dovolte, abychom Vás pozvali na 7. ročník mezinárodní mezioborové konference „Naše společná přítomnost“, letos s podtitulem „Energie, ekonomika, environment a etika“, která bude věnována společenskovědnímu pohledu na výrobu a spotřebu energie. Akce se koná ve čtvrtek 30. března 2017 na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Konferenci spoluorganizují Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.

Akce je určena studentům, pedagogům, výzkumníkům a dalším členům akademické obce ze všech univerzit, zájemcům z řad neziskového sektoru, státní správy, soukromé sféry i široké veřejnosti. Vstup je zdarma, občerstvení v průběhu konference je zajištěno. Na konferenci se prosím registrujte zde:

Na konferenci vystoupí 2 zahraniční (dopolední anglická sekce) a 6 českých řečníků (odpolední české sekce). V příloze naleznete českou i anglickou pozvánku se seznamem příspěvků. Abstrakty konferenčních příspěvků jsou k dispozici na webu konference, kde bude také v budoucnu vyvěšen přesný program: http://www.ecoology.org/nase-spolecna-pritomnost-2017.

S případnými dotazy se obracejte na Jana Vávru (jvavra@ef.jcu.cz) z Ekonomické fakulty JU. 

Kde
Aula Biologického centra Akademie věd ČR, kampus Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Jméno kontaktu
Přidat událost do kalendáře
iCal