2017

Naše společná přítomnost
s podtitulem „Dimenze 4E“ - Energie, ekonomika, environment a etika
Business kotel no. 8 - Kam ty výdaje státu spějou?
Máte pocit, že stát neustále bobtná? Chcete vědět, za co chce nebo bude muset utrácet stát z veřejných rozpočtů v příštích letech? Chtěli byste se dozvědět více o dalších strategiích ministerstva financí v oblasti dlouhodobého vývoje ve výdajích státu?
Školení softwaru IDEA
Katedra účetnictví a financí pořádá pro studenty předmětu Účetní auditing certifikovaný kurz na práci s počítačovým programem IDEA.
MOC PENĚZ START-UPU ŠKODÍ
Přednáška v Britském centru JU - Čína
Přednáška v Britském centru JU - YORK
Přednáška: Metodiky vývoje a rozdíly mezi nimi
Přednáška na zajímavém příkladu z reality ukazuje, jak projekt nemá vypadat, srovnává tradiční a standardní přístup. Spíše než tvrdé poučky se věnuje přístupu k chování zákazníka, jeho vizi a práci na straně dodávajícího týmu. Nakousnuty jsou také agilní metodiky a osvědčené postupy.
Oficiální ceremoniál předání certifikace ACCA
Srdečně zveme všechny zájemce na oficiální ceremoniál předání certifikace ACCA.
Školení práce s programem Simul8
Studentská vědecká a odborná činnost SVOČ 2017
Cílem soutěže je podpořit vědecké a odborné aktivity, studenti si však mohou vyzkoušet i své prezentační a komunikační dovednosti. Soutěží se v tematicky zaměřených sekcích vítězové jednotlivých sekcí obdrží věcné ceny. Zvláštní nesoutěžní sekce je určena i pro doktorandy.
Slavnostní otevření učebny pro výuku ERP systému SAP
EF ve spolupráci se společností SAP Česká republika, spol. s r.o. instaluje podnikový informační systém SAP/R3 a postupně tento systém bude zavádět do výuky.
Přednášky prof. Ryozo Miury s názvem Financial Risk and Derivatives
PŘEDNÁŠKA BIG DATA A JEJICH ZPRACOVÁNÍ OD SPOLEČNOSTI SEZNAM.CZ
Přednáška vrchního ředitele ČNB "Měnová politika ČNB - jak jí rozumět"
Workshop ČSOB
Assessment centrum je v současnosti velice populární metodou výběru vhodných pracovníků - a jako absolventi vysoké školy se s ní v praxi jistě setkáte. Proto je dobré vědět, co vás pak čeká a nemine. Všechny informace se dozvíte na tomto semináři od zkušených personalistech z ČSOB, které tímto způsobem vybírají vhodné zaměstnance již několik let. Zároveň si nanečisto vyzkoušíte některé aktivity, které jsou v rámci assessment center v praxi využívány.
Diskuzní klub: EU ano nebo ne? A co dál?
Přednáška společnosti ExxonMobil
V souvislosti s veletrhem Jobday proběhne i přednáška společnosti ExxonMobil, ve které jejich zaměstnanci představí zmíněnou nadnárodní korporaci, konkrétně její pražskou pobočku Business Support Center Praha a její jednotlivá oddělení . Součástí přednášky budou i rady na vytvoření životopisu, jak zaujmout zaměstnavatele na LinkedIN či jak se připravit na pohovor. Ná závěr se dozvíš i něco o příběhu Ing. Veroniky Špačkové, která je absolventkou EF a v současné době pracuje v ExxonMobil na oddělení Procurement.
Přednáška Mirjany Kovačić: Cestovní ruch v Chorvatsku
Dovolujeme si Vás pozvat na přednášku hostující profesorky asoc. prof. Mirjany Kovačić z University of Rijeka na téma "Cestovní ruch v Chorvatsku". Dozvíte se základní fakta o jednotlivých chorvatských turistických regionech, zajímavých místech i např. jak v Chorvatsku funguje "robinson tourism".
Úloha managementu v transformaci, restrukturalizaci firmy včetně případové studie („Neúspěšná reorganizace Less&Timber, a.s.“)
Shromáždění Akademické obce
Přednáška Ing. Jitky Zikmundové, MBA: Cestovní ruch v Horním Rakousku
Přednáška Ing. Jitky Zikmundové, MBA manažerky hornorakouské cetrály cestovního ruchu Oberösterreich Tourismus pro trhy CEE, na téma "Cestovní ruch v Horním Rakousku, činnosti Oberösterreich Tourismus a nové organizační struktury řízení cestovního ruchu v Horním Rakousku".
Volební zpravodajství ČT ve službách veřejnosti
Jihočeská univerzita zve na debatu organizovanou ve spolupráci s Českou televizí. Přijďte se seznámit s tím, jak pracuje veřejnoprávní televize.
Sportovní den
Zveme všechny studenty, studentky i zaměstnance na sportovní den, který se koná ve čtvrtek 11. 5. 2017.
Přednáška Richard McGrath, Ph.D. "Using science fiction to inform the unintended consequences of innovation."
Rick McGrath is a professor of Economics at Armstrong State University in Savannah, Georgia, USA. He researches topics in applied microeconomics and consumer behavior. He teaches public economics, immigration, marketing research, and uses science fiction to teach about the consequences of innovation.
Přednáška Cynthia Schmidt, J.D. na téma: Donald Trump’s Promises: Then and Now
Professor Cynthia Schmidt, J.D. is a lawyer turned educator. She is the director of the Center for Law and Policy at the University of Central Florida, in Orlando, Florida (U.S.A.) Her areas of focus are on race, policing and social justice.
Přednáška Cynthia Schmidt, J.D. na téma: How Did We Get Here?
The Political, Economic and Religious Influences Resulting in a President Trump
Piknikový happening Férová snídaně
Mezinárodní vědecká konference INPROFORUM 2017
Nechte ocenit svou práci! Přihlaste se do Ceny Wernera von Siemense.
Běh o pohár rektora
I v letošním roce je naše univerzita partnerem největší sportovní akce v regionu - Mattoni 1/2 Maratonu České Budějovice. Jeho součástí je už počtvrté Běh o pohár rektora, kterého se mohou zúčastnit studenti a zaměstnanci naší univerzity.
Promoce Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Bioeconomy Course
Přípravný týden pro studenty 1. ročníků
V týdnu před začátkem zimního semestru akademického roku 2017/2018 (25. – 27. září a 29. září 2017) je pro studenty nastupujících 1. ročníků organizován přípravný týden, který slouží k usnadnění vstupu studentů na VŠ a urychlení jejich orientace na fakultě. Doporučujeme jejich absolvování.
Imatrikulace 2017
Veřejná habilitační přednáška na téma "Cash pooling"
Štěstí s překážkou
Štěstí s překážkou je kulturně - osvětová akce o společném životě s rodinami pečujícími o osoby s handicapem. Ekonomická fakulta JU je partnerem této události, která se letos koná 17. září na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích.
Přednáška RNDr. Jana Kaliny, Ph.D. na téma: Statistické usuzování a jeho význam v ekonomii
Výstava Člověk v tísni
Pozvánka do Mexika
Zveme vás na program v angličtině
Pozvánka do Japonska
Zveme vás na program v angličtině
Workshop Kvalitativní metody ve výzkumu III.
Program je určen jak pro odborníky, kteří se věnují výzkumu současné společnosti a využívají kvalitativní metody, tak i pro studenty či doktorandy, kteří své výzkumy teprve připravují. Přednášet budou zástupci českých i slovenských univerzit a výzkumných pracovišť.
Přednáška Tomáše Komínka "Banány a jejich pěstitelé"
Konference TourConf 2017
Přednáška Ing. Hany Kahounové, ACCA "BUDGETING Z POHLEDU ACCA"
Lektorka absolvovala Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích ve studijním programu Ekonomika a management, obor Účetnictví a finanční řízení podniku. V roce 2015 dokončila studium při ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants). Má několikaletou praxi na pozici auditního analytika ve společnosti KPMG Česká republika, s.r.o. v oddělení komerčního auditu.
Globální soutěž P&G CEO Challenge
Přednáška "Jak identifikovat manipulaci s účetními výkazy podle českých účetních standardů"
Přednáška Tomáše Nidetzkého "ÚLOHA ČNB V REGULACI A DOHLEDU NAD FINANČNÍM TRHEM V ČR"
Přednáška "Evropa jako kulturní skutečnost, aktuální výzvy"
Přednáška "Chudoba v Česku: Jak (špatně) ji měříme a jaké má důsledky"
Přednáška Mgr. Daniela Prokopa vedoucího výzkumu společnosti a politiky v agentuře Median bude věnována problematice chudoby v České republice a jejího výzkumu. Jak se měří chudoba, proč Česko dopadá v žebříčcích míry chudoby tak dobře a čím mohou ukazatelé mást? Přednáška bude zaměřena i na determinanty chudoby v Česku na straně vzdělání a regionálních rozdílů, vliv chudoby a jejích aspektů na děti a souvislost s postojovými orientacemi. Důraz bude kladen na propojení sociálních a ekonomických témat a také na regionální distribuci chudoby.
Invest Day 2018
Máš nápad, který bys rád konzultoval s odborníky z praxe? Láká Tě možná finanční podpora, která by pomohla pro rozjezd Tvého podnikání?
Přednáška "Budoucnost Eurozóny"
Již od hospodářské krize 2008-9 probíhá na evropské úrovni diskuse o tom, jak vylepšit fungování eurozóny. Debata o další integraci v rámci eurozóny dále zintenzivnila po rozhodnutí o odchodu Velké Británie z EU a po francouzských prezidentských volbách. Přednáška se zaměří na dosavadní pokrok reforem hospodářské měnové unie i na poslední reformní návrhy ze strany členských států I Evropské komise (evropský ministr financí, rozpočet pro eurozónu aj.)
Přednáška "Řízení účetních chyb a podvodů v návaznosti na důkazní funkci účetnictví při prokazování v daních"
Přednáška bude věnována rizikům při podnikání, prokazování v daních a vyhýbání se placení daní. Víte, proč digitalizace snižuje obchodní riziko, ale zvyšuje riziko daňové? Jak zabránit podvodům v DPH? Nebo jak jsou implementována pravidla EU do české daňové legislativy?
Přednáška Naveena Narisettyho "Extremal Depth for Functional Data with Application to Functional Boxplots"
Naveen Narisetty pracuje jako odborný asistent na Katedře statistky na University of Illinois v Urbana-Champaign, USA. Doktorát ze statistiky získal na University of Michigan, USA. Jeho výzkum je zaměřen především na analýzu vícerozměrných dat, bayesovskou statistiku a hloubku dat.