Školení softwaru IDEA - seminář pro studenty Účetního auditingu

Středa 10 únor 2016 09:00 - 15:00

Úvodní slovo seznámí účastníky se software IDEA, s jeho historií a vývojem. Popíše základní principy práce s tímto softwarem a oblasti, ve kterých lze tento analytický nástroj s výhodou využít. Pro lepší představu objasní rozdíly a zásadní výhody oproti softwaru Microsoft Excel (případně dalším obdobným nástrojům).

 Okruhy jednotlivých témat v bodech:

- základní menu, seznámení s obrazovkou
- záznam historie, používání statistiky polí, export dat, export výsledků
- importní asistent, nastavení pracovního adresáře, práce s poli
- sumarizace polí, třídění polí
- výběry vět dle kritéria
- představení jednotlivých operací v příkladech, procvičování nejdůležitějších funkcí
- vyhledávání duplicit v řadách dokladů, vyhledávání mezer
- spojování souborů, připojování
- porovnání souborů
- importy souborů - typy, různé formáty dat
- analýza stárnutí
- stratifikace dat
- Benfordův test

 Jednotlivé tematické okruhy jsou prezentovány na příkladech, které pomohou účastníkům veškerou látku řádně procvičit tak, aby byli následně schopni nabyté poznatky uplatnit ve své praxi.

V závěru školení obdrží studenti certifikát, prokazující absolvování tohoto kurzu.

Pro další informace kontaktujte Ing. Zitu Drábkovou, Ph.D.

Kde
Jihočeská univerzita, Ekonomická fakulta, učebna F5
Jméno kontaktu
Kontaktní telefon
+420 389 032 473
Přidat událost do kalendáře
iCal