Pracovní seminář Kvalitativní metody

Čtvrtek 1 prosinec 2016 09:30

Dovolujeme si Vás pozvat na pracovní seminář, který se bude konat dne 1. 12. 2016 na EF JU v Českých Budějovicích, pavilon učeben F, učebna F2 v kampusu Jihočeské univerzity. Rádi bychom navázali na Kvalitativní metody I., pořádané na podzim roku 2015 na PEF ČZU v Praze.

Tento typ seminářů je diskusní. Přednášející představí svůj přístup a výsledky své práce, založené na kvalitativním přístupu. Pro účastníky je dostatek prostoru k otázkám, vyjádření vlastního názoru i připomínkám. Letošní ročník se bude týkat rozmanitosti kvalitativních dat a možností při jejich analýze a interpretaci. Je brána v úvahu metodologická pluralita v teoretické i praktické rovině sociálních výzkumů.

Otázky, které si klademe zní: jaká pravidla mají kvalitativní metody? Jaké jsou jejich výhody a omezení? Kdy, kde a jak je lze používat? Jak spolehlivé jsou jejich výsledky? Jak kvalitativní metody učit? V jakém jsou vztahu k metodám kvantitativním?
Neexistuje jeden závazný přístup k sociální realitě, neexistuje jedna metoda, jedno jediné universální řešení. Přesto v sociálních vědách, včetně ekonomie, existují relativně objektivní postupy, které ovlivňují naše vidění, chápání a interpretaci okolního světa.

Seminář je určen pro každého, kdo se chce společně s námi zamyslet nad interpretací současného složitého světa a nad tím, jaké výzkumné postupy umožňují se v něm, alespoň částečně, orientovat. Je určen pro akademickou obec včetně studentů. Jeho cílem je rozšířit kontakty, překročit generační, tematické a oborové hranice. Je i pokusem vystoupit z dosavadních stereotypů tzv. kvalitativní metodologie.
Seminář je bez vložného, neuvažuje se o vydání sborníku. Na webovém portálu Czechrural.cz budou zveřejněny videonahrávky přednášky, powerpointová prezentace a použitá literatura.

Občerstvení a malý závěrečný raut jsou součástí semináře.

  • Pozvánku naleznete zde.
  • Program akce naleznete zde.
  • Registrační formulář naleznete zde.
Kde
Jihočeská univerzita, Ekonomická fakulta, pavilon učeben F, učebna F2
Jméno kontaktu
Kontaktní telefon
+420 605 404 303, +420 604 870 124
Účastníci
Garanti odborného programu: PhDr. Miloslav Lapka, CSc. (EF JU), doc. Ing. Milan Houška Ph.D. (PEF ČZU), prof. PhDr. Ing. Věra Majerová, CSc. (PEF ČZU)
Přidat událost do kalendáře
iCal