Přihlaste se do soutěže SVOČ

Čtvrtek 23 duben 2015 Celý den

do

Pátek 24 duben 2015 Celý den

Studenti magisterských a bakalářských studijních programů Ekonomické fakulty se mohou hlásit do SVOČky. Cílem soutěže je podpořit vědecké a odborné aktivity, můžete si však vyzkoušet i své prezentační a komunikační dovednosti. Vítězové jednotlivých sekcí obdrží věcné ceny. Zvláštní nesoutěžní sekce soutěže je určena i pro doktorandy.

V souladu s harmonogramem akademického roku byla vyhlášena sdělením děkana č. 44/2015 soutěž SVOČ pro akademický rok 2014/2015. Garantem soutěže je PhDr. Miloslav Lapka, CSc., členy organizačního výboru jsou Ing. Martin Pech, Ph.D. a dále pak vedoucí jednotlivých sekcí.

SVOČ se mohou účastnit studenti doktorského, magisterských a bakalářských studijních programů Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kteří se přihlásí nejpozději do 13. 4. 2015. Přihláška musí splňovat požadované náležitosti uvedené na internetových stránkách soutěže zde.

SVOČ pro studenty bakalářských a navazujících magisterských studijních programů proběhne ve čtvrtek 23. dubna 2015 a bude rozdělena do jednotlivých soutěžních sekcí. SVOČ pro studenty doktorského studijního programu proběhne ve čtvrtek a pátek 23. a 24. dubna 2015 a bude nesoutěžní.

Na čtvrtek 23. dubna je vyhlášeno pro studenty bakalářských a navazujících magisterských oborů děkanské volno (vyjma studentů 1. ročníků bakalářského studia).

Kde
Ekonomická fakulta
Jméno kontaktu
Kontaktní telefon
387772699
Adresa události
Přejít na stránku události
Přidat událost do kalendáře
iCal