Mezinárodní vědecká konference INPROFORUM 2016

Čtvrtek 3 listopad 2016 Celý den

do

Pátek 4 listopad 2016 Celý den

V rámci příprav na 10. výročí vzniku Ekonomické fakulty bude v listopadu uspořádán jubilejní 10. ročník konference INPROFORUM s podtitulem „Ohrožená Evropa? Ekonomicko-sociální a environmentální změny“.

Ve dnech 3. - 4. listopadu 2016 se na Ekonomické fakultě uskuteční tradiční vědecká konference INPROFORUM. Podrobné informace naleznete na stránkách fakulty zde.

Cílem setkání je reagovat na současnou situaci v Evropě a podnítit odborný diskurs, který ukáže vyjmenované změny v souvislostech. Na konferenci se počítá s pozváním významných zahraničních řečníků, kteří vystoupí na plenárním zasedání.

Konference je určena pro odborníky společenskovědních, přírodovědných a humanitních oborů, pracovníky z podnikatelské sféry, středních a vysokých škol, výzkumných ústavů, státní správy a bankovního sektoru. Konference bude uspořádána jako interdisciplinární, otevřená i pro ostatní fakulty JU.

Recenzované výstupy konference (double-blind review z ČR a EU) budou publikovány ve fakultním časopise Acta Universitatis Bohemiae Meridionalis (založen 1998), který je vydáván od roku 2016 prostřednictvím nakladatelství De Gruyter. Z ostatních příspěvků bude sestaven sborník, který bude zaslán k posouzení do databází SCOPUS a Web of Knowledge (WOS).

 

Tešíme se na setkání s Vámi!

Kde
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta
Jméno kontaktu
Přidat událost do kalendáře
iCal