Studium ekonomiky rozvoje venkova na JU v Českých Budějovicích

  

1.    Údaje o projektu

Registrační číslo projektu

CZ.1.07/2.2.00/07.0178

Název projektu

Studium ekonomiky rozvoje venkova na JU v Českých Budějovicích (Leták A5 new.pdf)

Číslo prioritní osy

2

Celková výše finanční podpory [Kč]

10 125 315,53

Křížové financování [Kč]

162 800,00

Datum zahájení realizace projektu

1. 5. 2009

Datum ukončení realizace projektu

30. 4. 2012

Číslo právního aktu (Rozhodnutí/Smlouvy/Opatření)

07/040/2009

 

2.    Údaje o příjemci

Příjemce

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

IČ/DIČ

60076658

Manažer projektu

Jméno a příjmení

RNDr. Renata Klufová, Ph.D.

Telefonní číslo/Fax

+420 389 032 707

E-mail

klufova@ef.jcu.cz

 

 3.    Realizované klíčové aktivity

01 - Systém průběžných evaluací kvality vzdělání poskytovaného na JU I

02 - Podpora zvyšování kvalifikace akademických pracovníků JU a rozvoj doktorského studia na JU II

03 - Inovace studijních programů v souladu s požadavky znalostní ekonomiky I

04 - Inovace studijních programů v souladu s požadavky znalostní ekonomiky II

05 - Interdisciplinarita a internacionalizace výuky na JU I

06 - Interdisciplinarita a internacionalizace výuky na JU II

07 - Podpora zvyšování kvalifikace akademických pracovníků JU a rozvoj doktorského studia na JU I

 

 

Výstupy:

1) Seznam nových předmětů:

Rozvoj venkova v kontextu lidských zdrojů a inovací

Rozvoj venkova v kontextu multi-level governance , prezentace témat

Synergie vztahu město-venkov a prostorové souvislosti

Podnikání na venkově a rozvoj služeb v kontextu diverzifikace

Rozvojové problémy a potenciál venkovských oblastí v rámci aplikace inovativných přístupů

Teritoriální dopady znalostní ekonomiky, případové studie

Environmentální souvislosti v rámci znalostní ekonomiky

Modelování regionálních procesů

 

2) Seznam inovovaných předmětů

 

 

3) Seznam výstupů – publikací (monografií):

 Slavík, Jan. Privatizace odpadových ve městech a obcích – vybrané problémy. 1. vyd. Praha: Alfa Nakladatelství, 2012. ISBN: 978-80-87197-56-1.

Pícha, Kamil. Společenská odpovědnost podniku v aktuálních trendech a souvislostech. 1. vyd. Praha: Alfa Nakladatelství, 2012. ISBN: 978-80-87197-55-4.

Navrátil, Josef. Návštěvník jako rozvojový faktor navštíveného místa. Aplikovaná geografie cestovního ruchu na příkladu vody v turistických regionech jižní Čechy a Šumava. 1. vyd. Praha: Alfa Nakladatelství, 2012. ISBN: 978-80-87197-50-9.

Škodová Parmová, Dagmar. Konkurenceschopnost a služby pro podnikatele. Význam řízení služeb pro podnikatele při zvyšování konkurenceschopnosti vybraných národních ekonomik. 1. vyd. Praha: Alfa Nakladatelství, 2012. ISBN: 978-80-87197-46-2.

Macháček, Jaroslav aj. Venkov v rámci inovativních přístupů. 1. vyd. Praha: Alfa Nakladatelství, 2012. ISBN: 978-80-87197-51-6.

Šeflová, Jitka (ed.). Veřejné služby měst a obcí. 1. vyd. Praha: Alfa Nakladatelství, 2012. ISBN: 978-80-87197-60-8.

Slavíková, Lenka, Vejchodská, Eliška, Slavík, Jan. Ekonomie životního prostředí – teorie a politika. 1. vyd. Praha: Alfa Nakladatelství, 2012. ISBN: 978-80-87197-45-5.

Louda, Jiří, Jílková, Jiřina. Udržitelný rozvoj – ekonomický a politický pohled. 1. vyd. Praha: Alfa Nakladatelství, 2012. ISBN: 978-80-87197-59-2.

Holátová, Darja, Krninská, Růžena a kol. Lidské zdroje v rozvoji venkova. 1. vyd. Praha: Alfa Nakladatelství, 2012. ISBN: 978-80-87197-57-8.

Kouřilová, Jana a kol. Synergie vztahu město-venkov. 1. vyd. Praha: Alfa Nakladatelství, 2012. ISBN: 978-80-87197-44-8.

Pělucha, Martin a kol. Venkov na prahu 21. století. 1. vyd. Praha: Alfa Nakladatelství, 2012. ISBN: 978-80-87197-49-3.

Hrubý, Rudolf, Krásnická, Martina. Introduction to the EU Law/ Úvod do práva EU. 1. vyd. Praha: Alfa Nakladatelství, 2012. ISBN: 978-80-87197-47-9

Klufová, Renata a kol. Modelování regionálních procesů. 1. vyd. Praha: Alfa Nakladatelství, 2012. ISBN: 978-80-87197-53-0.

Faltová Leitmanová, Ivana a kol. Regionální rozvoj – přístupy a nástroje. 1. vyd. Praha: Alfa Nakladatelství, 2012. ISBN: 978-80-87197-58-5.

 

Skripta:

 

Navrátil, Josef, Martinát, Stanislav. Přehled ekonomické geografie. České Budějovice: Ekonomická fakulta, 2012. ISBN: 978-80-7394-380-6.

Navrátil, Josef, Navrátilová, Jana. Geografie pro cestovní ruch. České Budějovice: Ekonomická fakulta, 2011. ISBN: 978-80-7394-312-7.