Výpočetní ústav

Vedoucí

Ing. Ludvík Friebel, Ph.D. friebel@ef.jcu.cz

389 032 678

725 176 438

Technici
Zuzana Benedová

389 032 579

602 183 454

Bc. Richard Mikitin

389 032 580

737 221 955

Bc. Zdeněk Heřman 389 032 580