Centrum pro inovace a aplikovaný výzkum

Proděkanka pro rozvoj
RNDr. Zuzana Dvořáková Líšková, Ph.D. +420 387 772 455
Referentka

Bc. Simona Pazderová

Kariérní centrum, JOBDAY
pazder@ef.jcu.cz

+420 387 772 717

+420 387 772 403

Ing. Monika Maříková

Projektová výuka, podpora podnikavosti, externí témata BP a DP
marikova@ef.jcu.cz +420 387 772 424

Aktivity ve vztahu k vnější a vnitřní komunikaci jsou realizovány ve spolupráci s PR manažerkou Ekonomické fakulty RNDr. Zuzanou Dvořákovou Líškovou, Ph.D.

 

Centrum inovací a aplikovaného výzkumu (CIAV) zajišťuje následující aktivity:

  • KARIÉRNÍ CENTRUM: komplexní služby pro studenty Ekonomické fakulty ve vztahu ke zvyšování odborných kompetencí, realizace řízených stáží, odborných seminářů, odborných přednášek manažerů významných firem ve výuce, stínování manažerů, poradenství při tvorbě životopisů a motivačních dopisů, apod.
  • EURES EUROPEAN JOBDAY: organizace veletrhu pracovních příležitostí pro studenty JU
  • EFektiv: zajištění tvorby fakultního časopisu.
  • KLUB ABSOLVENTŮ: tvorba a distribuce elektronického bulletinu novinek a pozvánek na akce pořádané Ekonomickou fakultou pro členy Klubu absolventů a přátel Ekonomické fakulty JU, organizační zajištění aktivit pro členu Klubu, např. projekt „Srdcaři aneb podnikáme jinak“ orientovaný na setkávání s podnikateli, kteří se nebáli jít svou vlastní cestou.
  • INVEST DAY: soutěž podnikatelských záměrů studentů JU.
  • OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ EF JU: servis při ochraně tvůrčích výsledků inovací a aplikovaného výzkumu studentů a akademických pracovníků Ekonomické fakulty JU.
  • PROJEKTOVÁ VÝUKA: spolupráce s vybranými podniky a neziskovými organizacemi na implementaci praktických projektových úkolů do výuky vybraných předmětů.
  • EXTERNÍ TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ: zajištění požadavků na zadávání individuálních témat bakalářských a diplomových prací dle požadavků firem a institucí z portfolia partnerů Ekonomické fakulty JU.
  • MARKETINGOVÁ PODPORA: zajištění pravidelných i jednorázových marketingových průzkumů ve vztahu k uchazečům o studium na Ekonomické fakultě, studentům a absolventům Ekonomické fakulty, partnerům Ekonomické fakulty.
  • PROPAGACE: prezentace Ekonomické fakulty na sociálních sítích a v dalších elektronických informačních kanálech, tvorba materiálů Ekonomické fakulty, tvorba video medailonků (vybraní absolventi Ekonomické fakulty, video upoutávky na významné akce Ekonomické fakulty apod.), pořizování záznamů z přednášek významných hostů apod.