Centrum celoživotního vzdělávání

Proděkanka pro rozvoj
RNDr. Zuzana Dvořáková Líšková, Ph.D. +420 387 772 455
Referentka
Simona Pazderová pazder@ef.jcu.cz +420 387 772 717

 

 

Centrum celoživotního vzdělávání (CŽV) zajišťuje následující aktivity:

  • Kurzy pro zaměstnance Ekonomické fakulty JU (např. lektorské dovednosti, statistika, metodologie vědy atd.).
  • Kurzy pro uchazeče o studium na Ekonomické fakultě JU (přípravný kurz k přijímacímu řízení na navazující magisterské studium).
  • Přípravné jazykové kurzy.
  • Kurzy pro manažery (individuální a skupinové vzdělávání pro manažery malých a středních firem a manažery z neziskového sektoru).
  • Kurzy pro veřejnost (např. kurz finanční gramotnosti).
  • Univerzita třetího věku – program „Člověk jako součást ekonomiky, obchodu a služeb“.
  • Mimořádné studium akreditovaných studijních programů Ekonomické fakulty JU.


Kompletní nabídku kurzů CŽV naleznete v sekci Studium – Kurzy CŽV.