Projekty

Projekty, kde člen katedry je řešitelem projektu

Ekonomické chování podnikového sektoru v době kurzového závazku ČNB
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Ekonomické dopady legislativních změn v oblasti financí, účetnictví a daní
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Ekonomické dopady změn a politik v oblasti financí, účetnictví a daní
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Hodnoceni rizikovosti a výkonnosti podniku
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Institucionální přístupy k regionálnímu rozvoji
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Metodika hodnocení ekonomických pracovních pozic absolventů VŠ
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Metody řízení rizika účetních chyb a podvodů pro zvýšení efektivity vnitřního kontrolního systému malých a středních podniků
Řešitel
Členové řešitelského týmu
On-line kurz "Veřejné finance" v prostředí MOODLE
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Tranzitorní a očekávané zisky
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Tvorba multimediální podpory pro výuku kurzu Manažerské účetnictví
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Tvorba multimediální podpory pro výuku kurzu základy účetnictví
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Tvorba nového předmětu Účetní závěrka
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Využití CFEBT pro malé a střední podniky v různých odvětvích
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Využití metod fuzzy logiky v logistickém controllingu a benchmarkingu
Řešitel
Členové řešitelského týmu

Projekty, kde člen katedry je spoluřešitelem projektu

Dopady homeworkingu do nákladů MSP
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Harmonizace nástrojů Společné zemědělské politiky se specifickými podmínkami českého zemědělství vedoucí ke konkurenceschopnosti a trvale udržitelnému rozvoji
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Hospodářský růst regionů (se zaměřením na Jihočeský kraj)
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Inovační management a konkurenceschopnost MSP
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Management lidských zdrojů malých a středních podniků
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Modely řízení MSP
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Možnosti defragmentace vlastnictví zemědělské půdy
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Přeshraniční podnikání – B2B marketing a distribuce v Rakousku a České republice
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Přeshraniční podnikání – B2B marketing a distribuce v Rakousku a České republice
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Principy cirkulární ekonomiky v regionálním managementu vedoucí ke zvýšení efektivnosti systémů
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Procesní management a možnosti jeho zavedení v MSP
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Venkovský prostor – prostor pro žití nebo pro dožití? (Modelové strategie venkovského prostoru)
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Vybudování multimediální učebny na EF JU
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Vytvoření nového předmětu "Štíhlá výroba“
Řešitel
Členové řešitelského týmu