Accounting in Trade

Zkratka předmětu KUF/YUCO
Název předmětu Accounting in Trade
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KUF/YUCO
Název Účetnictví obchodu
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Cvičení 1 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět KUF/UCO
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

The aim of the course is to clarify the basic principles, methods and tools of accounting in trade. Another aim is to follow a previously completed course of accounting and other courses focusing on business activities in such a context that would allow the most comprehensive data for controlling and decision making in the trade companies.

Požadavky na studenta

Credit requirements:
- Enroll in a course KUF/YUCO_WS2019 in MOODLE no later than 3 weeks after the start of the semester
https://moodle.ef.jcu.cz/course/view.php?id=2628#section-0
- Active participation in seminars (min. 80% attendance)
- The preparation and presentation of seminar work
- Successful completion of a credit test (min. 60% success rate, the possibility of a correction test)

Examination Requirements:
Assessment weight: credit test 50%, exam test 50%.
Demonstrate theoretical and practical knowledge.

Obsah

Lectures:
1. Introduction to accounting in trade.
2. Principles of accounting in trade. Data and information in business.
3. Types of business transactions. Cash and credit transactions, methods of payment.
4. Inventory, evidence of goods, wraps, turnover of goods, business margin, VAT, prices.
5. The methods of sales supporting, advertisement, dealership, franchising. Losses and damages.
6. Discounts in accounting - law and tax aspects, sconto, rabat, bonus, credit note, debit note.
7. Import and export of goods, overview of accounting in customs and consignment stocks.
8. The basic connection between costs, revenues and profits. Break-even point.
9. Costing system in business activities, principles of cost controlling in business.
10. Specific methods in costing, ABC method, CVP analysis.
11. Budgetary system, management of overheads, pricing decisions
12. Accounting statements in business activities, intentional and unintentional data distortion.
13. Seminar to using accounting in current business.

Exercising:
Thematic areas of training correspond with lectures and they are focused on practical skills of each topic.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Students should understand the problematic of business activities concerning economical background. It means in the field of accounting, consequential taxes and related processes.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Jindřiška Kouřilová, CSc.
  • Přednášející: doc. Ing. Jindřiška Kouřilová, CSc.
  • Cvičící: doc. Ing. Jindřiška Kouřilová, CSc., Ing. Miroslava Vlčková, Ph.D.
Literatura
  • Kouřilová, J. (2016). Accounting in trading firms. Business accounting. České Budějovice: EF, JCU v Českých Budějovicích.
  • Drury, C. Managememt and Cost Accounting. London: Cengage Learning, 2015.
  • THE ASSOCIATION OF CHARTERED CERTIFIED ACCOUNTANTS. (2015). Paper F1 - Accountant in Business. Complete text. Kaplan Publishing UK.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), E-learning

Hodnotící metody

Systematické pozorování studenta, Kombinovaná zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF