Praktikum z účetnictví na PC

Zkratka předmětu KUF/PRAUC
Název předmětu Praktikum z účetnictví na PC
Akademický rok 2018/2019
Pracoviště / Zkratka KUF/PRAUC
Název Praktikum z účetnictví na PC
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Cvičení 3 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující KUF/CZU, KUF/OZUC, KUF/QZUC, KUF/YZUC, KUF/ZU, KUF/ZUC
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Písemná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je seznámit studenty s vedením účetnictví na PC v různých programech.
Předmět seznamuje s konkrétním zpracováním účetních případů v modulech účetnictví, pokladna, banka, nákup, sklad, prodej a majetek. Zahrnuje také postup při založení firmy a nastavení parametrů pro vedení účetnictví určitého klienta.

Požadavky na studenta

Povinnost zapsat se do kurzu předmětu Praktika z účetnictví v systemu Moodle ( KUF/PRUC/KPUC ZS2014/001) v termínu od 29.9.2014 do 30.10.2014

Požadavky k zápočtu:
Zpracování souvislého účetního příkladu.
Vypracování seminární práce na téma Zpracování účetnictví na PC

Požadavky ke zkoušce:
Znalosti z účetnictví aplikované v účetním softwaru.

Obsah

1. Úvod do předmětu
2. Charakteristika softwarů
3. Založení firmy, nastavení parametrů
4. Modul Účetnictví
5. Modul Sklad
6. Modul Majetek
7. Modul Pokladna
8. Modul Banka
9. Modul Fakturace - přijaté faktury
10. Modul fakturace - vydané faktury
11. Modul Mzdy a personalistika
12. Ostatní moduly (modul Objednávky, Prodejna, Evidence jízd, Pošta)
13. Účetní uzávěrka, závěrka, daňové přiznání
14. Zhodnocení možností zpracování dat, výhod a nevýhod jednotlivých programů

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět Praktika z účetnictví je podmíněn předmětem Základy účetnictví

Získané způsobilosti

Studenti se naučí využít výpočetní techniku při zpracování účetnictví:
- jaké výstupy lze ze zpracování účetnictví získat
- s jakými údaji se do počítače vstupuje
- jakými algoritmy se data zpracovávají
- jak se údaje kontrolují
- jak je zajištěno zpracování dat proti neoprávněným zásahům
- jak se data ochraňují proti havarijním stavům.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Hana Hlaváčková
  • Přednášející: Ing. Hana Hlaváčková
  • Cvičící: Ing. Hana Hlaváčková
Literatura
  • České účetní standardy.
  • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění poslední novely č. 221/2015 Sb. 2015.
  • Kol. autorů:. Meritum - účetní souvztažnosti 2012-2013. Praha, 2012. ISBN 978-80-7357-725-4.
  • Miroslav Bulla, Ivan Brychta, Tereza Krupová, Ivana Kuchařová, Jitka Náhlovská, Ivana Pilařová, Yvetta Pšenková, Jiří Strouhal. MERITUM Účetnictví podnikatelů 2015. Praha, Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-68.
  • Ryneš, P. Podvojné účetnictví a účetní závěrka. Olomouc: ANAG, 2017.
  • Schiffer, V. Správně vedené účetnictví. Praha, Wolters Kluwer, 2010. ISBN 978-80-7357-575.
  • Mejzlík, L. Využití informačních a telekomunakačních technolofií v účetnictví. Oeconomica. Praha, 2006.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška

Stáhnout jako PDF