Manažerské účetnictví

Zkratka předmětu KUF/MAUCD
Název předmětu Manažerské účetnictví
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KUF/MAUCD
Název Manažerské účetnictví
Akreditováno/Kredity Ano/0
Rozsah hodin
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KUF/MAUC
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Základní pojmy, cíle, obsah a struktura MÚ předchází diskusi vztahu MÚ zejména k finančnímu účetnictví a controllingu. Vedle významu pro řízení podniku má MÚ návaznost na účetnictví jiných zemí, porovnání způsobů využívání. Užívané pojmy, členění nákladů dle potřeb. Nezastupitelné místo nákladové a cenové kalkulace v řízení podniku; druhy kalkulací, způsob, metody jejich využívání; specifika kalkulace s přiřazováním nákladů aktivitám, požadavky na uplatnění kalkulací, kalkulační systém.
MÚ orientované výkonově, tzn. metody, evidence a kalkulace nákladů, alokace nákladů na činnosti. MÚ orientované na útvary; odpovědnostní účetnictví a střediska. Alokace nákladů a výnosů, analytická evidence finančního účetnictví, samostatný účetní okruh, členění středisek podle funkcí. MÚ orientované na činnosti, aktivity - provozní činnost, vztah zisku, nákladů, obratu; investiční činnost, faktor času.
Systém plánů a rozpočtů, jejich tvorba, využití, cíle, časová dimenze, kontrola. Jako další metody a jejich využití lze prezentovat metody rozdílových nákladů řízení hospodárnosti, metodu standardních nákladů a výnosů. Rozhodování o kapacitě, cenová rozhodování. Strategicky orientované MÚ.

Požadavky na studenta

Obsah

Základní pojmy, cíle, obsah a struktura MÚ předchází diskusi vztahu MÚ zejména k finančnímu účetnictví a controllingu. Vedle významu pro řízení podniku má MÚ návaznost na účetnictví jiných zemí, porovnání způsobů využívání. Užívané pojmy, členění nákladů dle potřeb. Nezastupitelné místo nákladové a cenové kalkulace v řízení podniku; druhy kalkulací, způsob, metody jejich využívání; specifika kalkulace s přiřazováním nákladů aktivitám, požadavky na uplatnění kalkulací, kalkulační systém.
MÚ orientované výkonově, tzn. metody, evidence a kalkulace nákladů, alokace nákladů na činnosti. MÚ orientované na útvary; odpovědnostní účetnictví a střediska. Alokace nákladů a výnosů, analytická evidence finančního účetnictví, samostatný účetní okruh, členění středisek podle funkcí. MÚ orientované na činnosti, aktivity - provozní činnost, vztah zisku, nákladů, obratu; investiční činnost, faktor času.
Systém plánů a rozpočtů, jejich tvorba, využití, cíle, časová dimenze, kontrola. Jako další metody a jejich využití lze prezentovat metody rozdílových nákladů řízení hospodárnosti, metodu standardních nákladů a výnosů. Rozhodování o kapacitě, cenová rozhodování. Strategicky orientované MÚ.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Jindřiška Kouřilová, CSc.
Literatura
  • Král, B. a kol.:. Manažerské účetnictví. Edice "Vzdělávání účetních v ČR". Praha, 2005.
  • Kolektiv. Manažerské účetnictví, oficiální terminologie, výkladový slovník. ASPI, 2003.
  • Seicht, G. Moderne Kosten und Leistungsrechnung. Linde, Wien, 1997.
  • Doyle, D. P. Strategické řízení nákladů. ASPI, Elsevier Ltd. Kidlington OXS IGB, 2006.
  • Vysušil, J., Kavan, M. Controllingové integrační metody. Montanex, 1999.
  • FOTR, J. Strategické finanční plánování. Praha, 1999.
Vyučovací metody

Práce s textem (učebnicí, knihou)

Hodnotící metody

Ústní zkouška

Stáhnout jako PDF