Finanční účetnictví

Zkratka předmětu KUF/FUCD
Název předmětu Finanční účetnictví
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KUF/FUCD
Název Finanční účetnictví
Akreditováno/Kredity Ano/0
Rozsah hodin
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KUF/FUC
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Předmět Finanční účetnictví by měl vycházet ze znalostí získávaných studiem předmětu na vysoké škole s tím, že bude rozšířena zejména stránka porozumění souvislostem a návaznost na problematiku řízení podniku.
Metoda a vazby finančního účetnictví, vazby na vnitropodnikové, manažerské účetnictví, finanční controlling, daňové souvislosti. Výkazy, vč. výkazů EU, IFRS, GAAP, CR a filosofie jednotlivých pojetí, porovnatelnost. Interpretace a využití dat dané struktury aktiv, pasiv, nákladů pro finanční analýzu, časové a účelové hledisko, rizika, inflace. Problematika oceňování v účetnictví, možné a zvláštní způsoby, úloha ceny v tržním procesu. Vliv časového faktoru, inflace, přepočet na kupní cenu, uchování majetkové podstaty podniku. Strategické řízení nákladů, propojení finančního a nákladového účetnictví a možnosti využití ve finančním controllingu. Zvláštní postavení nákladů a výnosů, položek časově rozlišovaných, význam oprávek, tvorby opravných položek. Zpracování dat z výkazů pro účely finanční analýzy. Možnosti využívání analytických účtů. Účetní závěrka, problematika její přípravy, sestavování, požadavky na věrný a poctivý obraz účetnictví. Inventarizace, potencionální problémy a jejich řešení. Připravenost na požadavky auditu. Informační hodnota podrozvahy. Kreativní účetnictví, podvody v účetnictví. Využívání finančního účetnictví v různých oborech činnosti. Obchod, doprava, výroba, zemědělství, služby a další vybrané obory.

Požadavky na studenta

Obsah

Předmět Finanční účetnictví by měl vycházet ze znalostí získávaných studiem předmětu na vysoké škole s tím, že bude rozšířena zejména stránka porozumění souvislostem a návaznost na problematiku řízení podniku.
Metoda a vazby finančního účetnictví, vazby na vnitropodnikové, manažerské účetnictví, finanční controlling, daňové souvislosti. Výkazy, vč. výkazů EU, IFRS, GAAP, CR a filosofie jednotlivých pojetí, porovnatelnost. Interpretace a využití dat dané struktury aktiv, pasiv, nákladů pro finanční analýzu, časové a účelové hledisko, rizika, inflace. Problematika oceňování v účetnictví, možné a zvláštní způsoby, úloha ceny v tržním procesu. Vliv časového faktoru, inflace, přepočet na kupní cenu, uchování majetkové podstaty podniku. Strategické řízení nákladů, propojení finančního a nákladového účetnictví a možnosti využití ve finančním controllingu. Zvláštní postavení nákladů a výnosů, položek časově rozlišovaných, význam oprávek, tvorby opravných položek. Zpracování dat z výkazů pro účely finanční analýzy. Možnosti využívání analytických účtů. Účetní závěrka, problematika její přípravy, sestavování, požadavky na věrný a poctivý obraz účetnictví. Inventarizace, potencionální problémy a jejich řešení. Připravenost na požadavky auditu. Informační hodnota podrozvahy. Kreativní účetnictví, podvody v účetnictví. Využívání finančního účetnictví v různých oborech činnosti. Obchod, doprava, výroba, zemědělství, služby a další vybrané obory.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
 • Garanti: doc. Ing. Jindřiška Kouřilová, CSc.
Literatura
 • Müllerová, L., Králíček, V. Auditing. Vzdělávání účetních v ČR, 1997.
 • Wagenhofer, A. Bilanzierung, Bilanzanalyse. Linde, Wien, 2000.
 • Bertl, R., Deutsch, E., Hirschler, K. Buchhaltungs und Bilanzierung. Verlag Orac, Wien, 2001.
 • Porter, G. A., Bortin, C.L. Financial Accounting, the impact on decision makers. The dryden press, Orgando, USA 1997, 1997.
 • Kovanicová, D. a kol. Finanční účetnictví - světový koncept. Polygon, Praha, 2003.
 • Kovanicová, D. Jak porozumět účetním výkazům. Polygon , Praha 2004, 2004.
 • Krupová, L. Kreativní účetnictví. Zneužívání účetnictví, možnosti a meze. Komora auditorů ČR, Praha, 2001.
 • Fireš, B., Zelenka, V. Oceňování aktiv a dluhů v účetnictví. Management Press, 1997.
 • Kovanicová, D., Kovanic, P. Poklady skryté v účetnictví -1. a 2. díl. Polygon, Praha, 1995.
 • Müllerová, L. a kol. Účetnictví II. Edice vzdělávání účetních v ČR, Bilance, Praha, 2006.
 • Freiberg F. Finanční controlling. Management Press, Praha, 1996.
 • Mládek, R. Světové účetnictví, IFRS, US GAPP. Linde, Praha. 2005, 2005. ISBN 80-7201-519-2.
Vyučovací metody

Práce s textem (učebnicí, knihou)

Hodnotící metody

Ústní zkouška

Stáhnout jako PDF