Obchodování s cennými papíry

Zkratka předmětu KUF/COCP
Název předmětu Obchodování s cennými papíry
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KUF/COCP
Název Obchodování s cennými papíry
Akreditováno/Kredity Ano/3
Rozsah hodin Přednáška 12 HOD/SEM
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět KUF/KOCP
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je seznámit studenty s principy obchodování na finančních, kapitálových a komoditních trzích. Studenti po absolvování předmětu jsou schopni aplikovat vybrané metody analýzy finančních instrumentů k predikci cenového vývoje a využívat vybrané obchodní platformy při realizaci obchodů s finančními instrumenty.

Požadavky na studenta

1. Zapsání do kurzu v systému Moodle (http://moodle.ef.jcu.cz) do 4. týdne příslušného semestru včetně
2. Aktivní účast na cvičeních
3.Vypracování seminární práce, ve které student uplatní znalosti načerpané během tohoto kurzu. Seminární práce je zaměřena na vypracování vlastní obchodní strategie a vyhodnocení její úspěšnosti. Student v této práci ujplatní znalosti z oblasti technické analýzy, money managementu a další poznatky z obalsti tradingu

Obsah

Témata přednášek:
1. Finanční trh a členění instrumentů finančního trhu
2. Investiční instrumenty - akcie, akciové indexy
3. Investiční instrumenty - forex, komodity, kovy, futures
4. Obchodník s cennými papíry, obchodní účet a obchodní příkazy
5. Teorie efektivních trhů
6. Makroekonomická fundamentální analýza
7. Odvětvová a firemní fundamentální analýza
8. Technická analýza - grafy, grafické a svíčkové formace
9. Technická analýza - overlays
10. Technická analýza - indikátory
11. Money management
12. Obchodní platformy MT4 a student broker
13. Tvorba obchodní strategie
14. Vyhodnocování obchodní strategie

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studenti jsou po absolvování kurzu schopni využívat základní metody technické, fundamentální a psychologické analýzy a využívat specializované softwarové produkty pro obchodování s cennými papíry. Tyto znalosti jim umožňují lepší orientaci v problematice finančních, kapitálových a komoditních trhů.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Daniel Kopta, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Daniel Kopta, Ph.D., Ing. Petr Zeman, Ph.D.
Literatura
  • Veselá, J. Investování na kapitálových trzích 3.vydání. Wolters Kluwer ČR, 2019. ISBN 978-80-7598-212-4.
  • HARTMAN, O. První kroky na forexu: jak obchodovat a uspět na měových trzích. Brno: Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2006-4.
  • VESELÁ, J. Technická analýza na akciových, měnových a komoditních trzích. Praha: Ekopress, 2015. ISBN 978-80-87865-22-4.
  • Renz, C. The investor s guide to technical analysis. New York: McGraw-Hill, 2004.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Analýza výkonů studenta

Stáhnout jako PDF