Soukupová Nikola, Ing.

Řešitel projektu

Specifika a determinanty zadlužení zemědělských podniků
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Stress management v MSP
Řešitel
Členové řešitelského týmu

Spoluřešitel projektu

Are countries of the Visegrad Group (V4) ready for the consequences of population aging?
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Inovační management a konkurenceschopnost MSP
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Podniková kultura v řízení malých a středních podniků
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Vzájemné vazby v systému BSC v rámci řízení podniku
Řešitel
Členové řešitelského týmu