Pražáková Jaroslava, Ing., Ph.D.

Pražáková Jaroslava, Ing., Ph.D.

Odborný profil: 

Je absolventkou Zemědělské fakulty Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích v inženýrském oboru Obchodní podnikání. Od roku 2006 byla členkou Katedry řízení Zemědělské a poté Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích jako doktorandka, technička a v letech 2010 - 2012 také jako pedagog. Podílela se na výuce předmětů Management, Řízení dodavatelského řetězce, Operační management a Štíhlá výroba. V červnu 2011 obhájila doktorskou disertační práci na téma Řízení dodavatelských řetězců. V letech 2011-2013 byla členkou Akademického senátu Ekonomické fakulty JU.  V letech 2011 - 2015 byla referentem oddělení Vědy a výzkumu a měla na starosti ediční činnost a vědecké časopisy vydávané na EF JU. V roce 2012 byla spoluřešitelkou projektu FRVŠ – Štíhlá výroba (hlavní řešitel prof. Ing. Drahoš Vaněček, CSc.) a projektu Aktion - Využívání IT- technologií pro podporu malého a drobného podnikání v okresech České Budějovice a Freistadt (hlavní řešitelka Ing. D. Bednářová, CSc.). Od roku 2013 je členem Katedry účetnictví a financí Ekonomické fakulty Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích a zaměřuje se na oblast financí podniku.

Odkaz na profily a osobní stránky:

http://scholar.google.cz/citations?user=cUuOZxEAAAAJ&hl=cs

https://www.researchgate.net/profile/Jaroslava_Prazakova


Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
OFINP Corporate Finance KUF Ano
FINP Finance podniku KUF Ano
QFINP Finance podniku KUF Ano
FINP1 Finance podniku I KUF Ano
FNP1 Finance podniku I KUF Ano
FP1 Finance podniku I KUF Ano
KFNP1 Finance podniku I KUF Ano
KFP1 Finance podniku I KUF Ano
Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace
Detail Pech Martin
Pražáková Jaroslava
Pechová Lucie
The evaluation of the success rate of corporate failure prediction in a five-year period
2020 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Pražáková Jaroslava
Pech Martin
The identification of the Key players in the supply chain network
2019 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Pražáková Jaroslava
Bednářová Dagmar
The risk and the cost of quality: The quality management case study
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Pražáková Jaroslava
Pech Martin
Financial Health as a Key Factor for Improving the Stability of Supply Network
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Bednářová Dagmar
Fuka Jindřich
Pražáková Jaroslava
Quality Management System in Selected Companies
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Bednářová Dagmar
Pražáková Jaroslava
Kosíková Petra
Cooperation and Entry of SMEs into Foreign Markets
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Bednářová Dagmar
Pražáková Jaroslava
Faktory ovlivňující vstup malých podniků na rakouské a německé zahraniční trhy
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrchota Jaroslav
Kavan Štěpán
Pražáková Jaroslava
...
Rizikové faktory ovlivňující energetickou bezpečnost EU
2015 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Pražáková Jaroslava
Pech Martin
Kosíková Petra
Financial characteristics and classification of production companies grouped by relevance of the logistic metric
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Pražáková Jaroslava
Pech Martin
Financial threats of network stability caused by fragments tending to bankruptcy
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Jílek Milan
Rolínek Ladislav
Pražáková Jaroslava
...
INPROFORUM 2014: Investment decision-making in the period of economic recovery
2014 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání konference
Detail Jílek Milan
Rolínek Ladislav
Pražáková Jaroslava
...
INPROFORUM 2013 - Zdroje a limity ekonomického růstu a předpoklady vývoje české ekonomiky
2013 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání konference
Detail Pražáková Jaroslava
Vrchota Jaroslav
Březinová Monika
Rozdílné přístupy českých podniků k využití logistické metriky
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vaněček Drahoš
Sýkora Ondřej
Pražáková Jaroslava
...
Štíhlá výroba
2013 KNIHA Skripta
Detail Pražáková Jaroslava
Pech Martin
The role of centres in supply network information distribution
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Pražáková Jaroslava
Fára Pavel
Využití predikčních bankrotních a bonitních modelů v dodavatelské síti
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Jílek Milan
Rolínek Ladislav
Pražáková Jaroslava
...
INPROFORUM Junior 2012 - Řízení a ekonomika malých a středních podniků
2012 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání konference
Detail Březinová Monika
Smolová Jaroslava
Vrchota Jaroslav
ODPOVĚDNOST JAKO KLÍČOVÁ KOMPETENCE
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Pech Martin
Smolová Jaroslava
Fuzzy Approach to Modification by Enlargement of Supply Chain Based on Logistic Indicators Dimensions
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Smolová Jaroslava
Pech Martin
Fuzzy approach to supply chain management
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Jílek Milan
Rolínek Ladislav
Pražáková Jaroslava
...
INPROFORUM 2011 - Globální ekonomická krize - regionální dopady
2011 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání konference
Detail Bednářová Dagmar
Smolová Jaroslava
Klíma Vilém
Porovnání přístupu k řízení procesů kvality v oblasti nákupu ve dvou vybraných podnicích
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Březinová Monika
Smolová Jaroslava
Sláma Jiří
Process management in small and medium businesses in the south Bohemia region regard to the objectives, threats and benefits competetive companies
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Vložit vše do košíku 1 - 23 z 23