Žiaková Miroslava, Ing., Ph.D.

Žiaková Miroslava, Ing., Ph.D.

Absolvovala Českou zemědělskou univerzitu v Praze, obor Podnikání a Administrativa na Provozně ekonomické fakultě. V postgraduálním doktorandském studiu se věnovala tématice mikrofinancí. Od roku 2007 působí jako odborný asistent na katedře účetnictví a financí Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kde se specializuje na oblast financí -  finanční trhy, cenné papíry, finanční instituce a finanční systém, mezinárodní finance.

 

Řešené projekty a granty:

2009      Mikrofinance jako specifický zdroj financování v rozvojových zemích, případová studie Jordánsko

2006      Vliv mikrofinancí na odstranění chudoby v rozvojových zemích

JEL Classification: G1,G21,I320

Google scholar

 

 


Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
BANK Bankovnictví KUF Ano
CCP Cenné papíry KUF Ano
CP Cenné papíry KUF Ano
YFSFI Financial Systems and Institutions KUF Ano Ano
CFSI Finanční systém a finanční instituce KUF Ano
FSFI Finanční systém a finanční instituce KUF Ano
FSI Finanční systém a finanční instituce KUF Ano
KFSFI Finanční systém a finanční instituce KUF Ano
CFTR Finanční trhy KUF Ano
FT Finanční trhy KUF Ano
FTR Finanční trhy KUF Ano
KFT Finanční trhy KUF Ano
OMFIN International Finance KUF Ano Ano
YMFIN International Finance KUF Ano Ano
CMFN Mezinárodní finance KUF Ano Ano
KMFIN Mezinárodní finance KUF Ano Ano
MFIN Mezinárodní finance KUF Ano Ano
MFN Mezinárodní finance KUF Ano Ano
YCP Securities KUF Ano Ano
Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace
Detail Hes Tomáš
Valešová Libuše
Žiaková Miroslava
Proposed institutionalization of a global pro-conservationist second floor microfinancing system inspired by nexus between biodiversity, poverty and population growth: Example of toba samosir and samosir regency in North Sumatra, Indonesia
2017 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Žiaková Miroslava
Verner Vladimír
Microfinance as a tool for poverty reduction: Study of Jordan
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Šafránková Miroslava
Microfinance Impact Assessment, Case Study Jordan
2010 KVALIFIKAČNÍ PRÁCE Dizertace
Detail Šafránková Miroslava
Srnec Karel
Providing of microcredits requires a specific approach of microfinance institutions
2010 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Vložit vše do košíku 1 - 4 z 4