Vejsadová Dryjová Marie, Ing., Ph.D.

Budova Děkanát EF, Studentská 13, 370 05 České Budějovice, kancelář č. 312
Telefon 387 772 471
E-mail vejsadova@ef.jcu.cz
Konzultační hodiny ZS 2018/2019: úterý 9,30 - 11,00 hodin, popř. dle dohody
Pozice Odborný asistent s akademickým titulem
Profil V roce 2006 absolvovala obor Účetnictví a finanční řízení podniku na Jihočeské univerzitě. Od r. 2007 působí jako odborný asistent na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity. V prosinci roku 2012 úspěšně obhájila doktorskou disertační práci na téma Vliv dluhového financování na prosperitu podniku. V současnosti se specializuje na výuku předmětů Účetnictví neziskových organizací a Finance územní samosprávy, v podmínkách české účetní legislativy. Je autorkou i spoluautorkou odborných a vědeckých publikací především z oblasti financí. V publikacích se dále věnuje problematice účetnictví neziskových organizací a územních samosprávných celků.
Předměty

Účetnictví neziskových organizací

Finance územní samosprávy

Základy účetnictví

JEL Clasification

G3 Corporate Finance and Governance: G31 Capital Budgeting

H6 National Budget, Deficit, and Debt

H7 State and Local Government

M4 Accounting and Auditing: M40 General, M 41 Accounting

Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
CFUS Finance územní samosprávy KUF Ano
FUS Finance územní samosprávy KUF Ano
KFUS Finance územní samosprávy KUF Ano
OZUC Principles of Accounting KUF Ano Ano
CZU Základy účetnictví KUF Ano
QZUC Základy účetnictví KUF Ano
ZU Základy účetnictví KUF Ano Ano
ZUC Základy účetnictví KUF Ano Ano
CUCNO Účetnictví neziskových organizací KUF Ano Ano
KUCNO Účetnictví neziskových organizací KUF Ano Ano
UCNO Účetnictví neziskových organizací KUF Ano Ano Ano
CUA Účetní auditing KUF Ano Ano
KUA Účetní auditing KUF Ano
UA Účetní auditing KUF Ano Ano Ano
Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace
Detail Vejsadová Marie
Interpretation limitations of selected financial analysis indicators in case of a municipality
2020 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Krechovská Michaela
Hejduková Pavlína
Rybová Jarmila
...
Vejsadová Marie
Regions in Context II: Principles of circular economics in regional management leading to increased efficiency of systems
2020 KNIHA Odborná monografie
Detail Vejsadová Marie
Specifika silniční daně v případě příspěvkových organizací
2020 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vejsadová Marie
Drobný dlouhodobý majetek v příspěvkových organizacích
2019 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Jakubcová Barbora
Vejsadová Marie
Financování základního školství na případu zvolené základní školy
2019 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kašparová Lenka
Vejsadová Marie
Účtování transferů příspěvkovými organizacemi – vybrané problémové oblasti
2019 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vejsadová Marie
The Reserve Fund - Creation and Use in Contributory Organizations set up by Local Government Units
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vejsadová Marie
Problematika pořízení drobného dlouhodobého majetku na příkladu vybraných účetních jednotek
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vejsadová Marie
Transformation of a Civil Association from the Accounting and Tax Point of View
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vejsadová Marie
Účetnictví neziskových organizací - cvičebnice
2017 KNIHA Skripta
Detail Vejsadová Marie
Vlčková Miroslava
Svoboda Jaroslav
Principles of Accounting
2016 KNIHA Skripta
Detail Vejsadová Marie
Cost Allocation in Economic Activity in a Sample of Accounting Entities
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vejsadová Marie
The Possibilities of Difference Analysis Utilisation in Profit Rate Assessment
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vejsadová Marie
Stupeň finanční páky
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Vložit vše do košíku 1 - 14 z 14

Spoluřešitel projektu

Ekonomické dopady změn a politik v oblasti financí, účetnictví a daní
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Principy cirkulární ekonomiky v regionálním managementu vedoucí ke zvýšení efektivnosti systémů
Řešitel
Členové řešitelského týmu