Drábková Zita, Ing., Ph.D., MBA.

Drábková Zita, Ing., Ph.D.

Pozice

Odbornýasistent


Členství 

organizace

 

Zahraniční

stáže
Projekty

Absolvovala VŠE Praha, Fakultu managementu se specializací management podnikatelské sféry a veřejných služeb. V roce 2011 obhájila titul Ph.D. s disertační prací na téma: „Kreativní účetnictví a účetní podvody jako porušování věrného a pravdivého obrazu účetnictví“. 

Od roku 2005 působí jako odborný asistent na katedře účetnictví a financí Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, zde vyučuje předměty Mezinárodní účetní výkaznictví, Účetní auditing, Finanční účetnictví a Základy účetnictví.

V praxi působí od roku 1997 jako daňový poradce, účetní a ekonomický poradce jako partner působící v obchodní korporaci poskytující daňové, účetní a ekonomické poradenství. Zde se také podílela na podnikatelských projektech v oblasti kapitálových transakcí s podnikem, tvorbě vnitřních směrnic a stanov účetních jednotek, dále na metodice transferových cen a na projektech výzkumu a vývoje v oblasti daňových odpočtů.  

V roce 2017 ukončila studium MBA v programu Finanční management a účetnictví na Cambridge Business School se závěrečnou prací na téma: Komparace účetní závěrky sestavené podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví a českých účetních standardů.


 Výzkumné zaměření: Specializuje se na aspekty vypovídací schopnosti účetních výkazů z pohledu věrného a poctivého obrazu účetnictví. Dále na kreativní metody účetnictví, management řízení účetních chyb a  podvodů zahrnující  metody a techniky detekce  manipulací s účetními výkazy včetně jejich dopadů v podmínkách českých účetních předpisů a IFRS (US GAAP). V těchto oblastech také publikuje.

JEL Classification:

G3, M1, M4Komora daňových poradců ČR

Unie Offshore Poradců ČR

 

 

Verwood Productions Limited London, GB (2007)

Hampsteadschoolof English, London, UK (2015):  Certificate of Combination English for level B2. 

Emerald Culture Institute, Dublin, Ireland (2018): Intensive Plus Training.

Holding a lecture titled “Fraud in Financial Reporting in the Context of Fraud Cases of the 21st Century” at the Shanghai Lixin University of Accounting and Finance (SLUAF), Shanghai, China.

 

IG 9/2007 - Analýza a hodnocení rozdílných koncepcí finanční struktury

IG 1/2009 - Kreativní účetnictví a účetní podvody v podmínkách České republiky

IP 2014 - Profilace a inovace studijního oboru Účetnictví a finanční řízení podniku v oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví, využití ICT v účetnictví, financí (garant projektu). 

Spoluřešitel projektu

Ekonomické dopady legislativních změn v oblasti financí, účetnictví a daní
Řešitel
Spoluřešitelé

 

Vyučované předměty

Základy účetnictví, Finanční účetnictví, Mezinárodní standardy účetního výkaznictví 1, Mezinárodní standardy účetního výkaznictví 2, Účetní auditing, International Financial Reporting Standards.

Budova a místnost

budova děkanátu EF, č.dv. 311V

Konzultační hodiny ZS 2018/2019

středa 13:30 - 15:00

Telefon

387 772 473

E-mail

drabkova@ef.jcu.cz

 

Zájmy: rodina a přátelé, cestování, příroda, kvantová fyzika a sport.

 

 

 

 

 

Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
OFUCN Financial Accounting KUF Ano Ano Ano
QFUC1 Finanční účetnictví I KUF Ano
YFUC2 International Fin. Reporting Standards KUF Ano Ano Ano Ano
JZUCJ Základy účetnictví UHP Ano Ano Ano
Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace
Detail Drábková Zita
Pech Martin
CFEBT Risk Triangle: Case Study of Enterprises in Insolvency Proceedings
2019 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Drábková Zita
Pech Martin
Financial statements risk: Case study of a small accounting unit
2019 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Rolínek Ladislav
Vaněček Drahoš
Volek Tomáš
...
Drábková Zita
...
Inovační management v MSP: Inovační impulsy a jejich využití
2019 KNIHA Odborná monografie
Detail Drábková Zita
Aktuální změny v Mezinárodních standardech účetního výkaznictví
2018 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Drábková Zita
Aplikace IFRS 15 – Výnosy ze smluv se zákazníky – 1.část
2018 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Drábková Zita
Aplikace IFRS 15 – Výnosy ze smluv se zákazníky – 2.část
2018 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Drábková Zita
CFEBT METHOD AS A TOOL OF FRAUD RISK MANAGEMENT AND DECREASING INFORMATION ASYMMETRY IN ACCOUNTING
2018 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Drábková Zita
CFEBT RISK TRIANGLE AS A TOOL FOR DETECTING AND EVALUATING RISKS OF ACCOUNTING RECORDS: A CASE STUDY
2018 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Drábková Zita
Dlouhodobá hmotná aktiva – rozdíly ve vykazování a oceňování dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví a českých účetních předpisů
2018 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Drábková Zita
Šíma Pavel
Fraud cases of the 21st century – a case study of Worldcom in the context of CFEBT approach
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Drábková Zita
Fraud Risk Management from the Perspective of the CFEBT Risk Triangle of Accounting Errors and Frauds
2018 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Červenková Klára
Drábková Zita
Možnosti detekce rizika podvodu a účetních chyb v podmínkách českých účetních předpisů
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Drábková Zita
Novinky v českých účetních předpisech v roce 2018
2018 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Strnadová Michaela
Drábková Zita
Stanovení významnosti a identifikace rizikových oblastí ovlivňujících vykazování výnosů
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Drábková Zita
The CFEBT risk triangle as a tool of anti-fraud management-case study
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Drábková Zita
Úvod do IFRS 15 – Výnosy ze smluv se zákazníky
2018 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Drábková Zita
Výzkum a vývoj ve světle odpočitatelné položky od základu daně – 1.část
2018 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Drábková Zita
Výzkum a vývoj ve světle odpočitatelné položky od základu daně – 2.část
2018 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Drábková Zita
CFEBT Method as a Tool of Decreasing Information Asymmetry in Accounting and as a Part of Internal Controlling Systems
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Drábková Zita
CFEBT Method as a Tool of Fraud Risk Management and Decreasing Information Asymmetry in Accounting
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Drábková Zita
CFEBT model – nástroj detekce a řízení rizika účetních chyb a podvodů
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Drábková Zita
CFEBT Risk Triangle of Accounting Errors and Frauds – Analytical Tool of Fraud Risk Management and Reduction of Information Asymmetry between Creators and Users of Accounting Reports
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Drábková Zita
FRAUD RISK MANAGEMENT-AN EFFECTIVE ANTI-FRAUD SYSTEM AND A DECISION-MAKING TOOL FOR USERS OF FINANCIAL STATEMENTS
2017 KNIHA Odborná monografie
Detail Maruszewska Ewa Wanda
Strojek Filus Marzena
Drábková Zita
INFORMATION ABOUT COST OF GOODS PRODUCED AND ITS USEFULNESS
2017 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Drábková Zita
Kreativní účetnictví a účetní podvody- Řízení rizika účetních chyb a podvodů.
2017 KNIHA Odborná monografie
Detail Kouřilová Jindřiška
Drábková Zita
Sedláček Jaroslav
Q-DMFCA AND CFEBT METHODS AS POSSIBILITIES OF INCORRECTNESS IDENTIFICATION AND FRAUD IN ACCOUNTING OF A FIRM
2017 KNIHA Odborná monografie
Detail Drábková Zita
Účetní závěrka 2017: jak na to?
2017 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Drábková Zita
Dušek Jiří
Using CFEBT Risk Triangle and Pental Accounting for Detection Risks of Accounting Errors and Frauds Using CFEBT Risk Triangle and Pental Accounting for Detection Risks of Accounting Errors and Frauds Using CFEBT Risk Triangle and Pental Accounting for Detection Risks of Accounting Errors and Frauds
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Drábková Zita
Využití účetních informací pro externím reporting a management
2017 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Drábková Zita
Volkánová Zdenka
Internal Audit and its Role in evaluating the Risk of Financial Statement Manipulation in the Area of Costs, based on a Case Study of a Chosen Accounting Unit
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Drábková Zita
Kreativní účetnictví versus účetní a daňové podvody v kontextu trestně právní odpovědnosti – 1.část
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Drábková Zita
Kreativní účetnictví versus účetní a daňové podvody v kontextu trestně právní odpovědnosti – 3.část
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Drábková Zita
Kreativní účetnictví versus účetní- 2. část
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Kouřilová Jindřiška
Drábková Zita
Vlčková Miroslava
Metody: AHP, CFEBT, DMFCA jako možná identifikace chyb a podvodů v účetnictví
2016 KNIHA Odborná monografie
Detail Drábková Zita
MODELS OF DETECTION OF MANIPULATED FINANCIAL
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Drábková Zita
Kouřilová Jindřiška
Účetní auditing
2016 KNIHA Skripta
Detail Drábková Zita
Vypovídací schopnost finančních výkazů v podmínkách českých účetních a daňových předpisů – Dlouhodobá hmotná aktiva
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Drábková Zita
Vypovídací schopnost finančních výkazů v podmínkách českých účetních a daňových předpisů – dlouhodobá nehmotná aktiva
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Drábková Zita
Vypovídací schopnost finančních výkazů v podmínkách českých účetních a daňových předpisů – Zásoby
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Drábková Zita
Analysis of possibilities of detecting the manipulation of financial statements in terms of the IFRS and Czech accounting standards
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Drábková Zita
Analysis of possibilities of detecting the manipulation of financial statements in terms of the IFRS and Czech accounting standards
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Drábková Zita
MOŽNOSTI VYUŽITÍ VYBRANÝCH ANALYTICKÝCH MODELŮ K DETEKCI MOŽNÝCH ÚČETNÍCH CHYB A PODVODŮ
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Štruncová Kristýna
Drábková Zita
Věrný a poctivý obraz dle českých účetních předpisů a mezinárodních standardů účetního výkaznictví IFRS
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Chadimová Kristina
Drábková Zita
Změny v legislativě obchodních korporací dle zákona o obchodních korporací pro akciovou společnost
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Drábková Zita
MOŽNOSTI IDENTIFIKACE RIZIKA MANIPULACE ÚČETNÍCH VÝKAZŮ
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Drábková Zita
Možnosti využití vybraných analytických modelů k detekci možných účetních chyb a podvodů
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Drábková Zita
Possibilities of identifying manipulated financial statements
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Drábková Zita
Kreativní účetnictví a jeho meze v podmínkách Českých účetních předpisů
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Váchal Jan
Vochozka Marek
Doležalová Hana
Drábková Zita
...
Podnikové řízení
2013 KNIHA Učebnice
Detail Drábková Zita
Possibilities to reduce audit risk using the CFEBT model to identify creative accounting and fraud in term of Czech accounting standards
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Drábková Zita
The potential to reduce the risk of manipulation of financial statements using the identification models of creative accounting
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Kouřilová Jindřiška
Drábková Zita
Kreativní účetnictví jako rizikový moment pro správné rozhodování podniku
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Drábková Zita
Kouřilová Jindřiška
Techniky a praktiky kreativního účetnictví
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Kouřilová Jindřiška
Drábková Zita
Vypovídací schopnost účetních výkazů (I)
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Kouřilová Jindřiška
Drábková Zita
Vypovídací schopnost účetních výkazů (II)
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Kouřilová Jindřiška
Drábková Zita
K úloze a možnostem činnosti auditu v současných podmínkách se zaměřením na zjišťování podvodů
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Drábková Zita
METODY KREATIVNÍHO ÚČETNICTVÍ V PODMÍNKÁCH ČESKÝCH ÚČETNÍCH PŘEDPISŮ
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Vložit vše do košíku 1 - 57 z 57

Řešitel projektu

Metody řízení rizika účetních chyb a podvodů pro zvýšení efektivity vnitřního kontrolního systému malých a středních podniků
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Využití CFEBT pro malé a střední podniky v různých odvětvích
Řešitel
Členové řešitelského týmu

Spoluřešitel projektu

Ekonomické dopady legislativních změn v oblasti financí, účetnictví a daní
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Inovační management a konkurenceschopnost MSP
Řešitel
Členové řešitelského týmu