Rybová Jarmila, Ing., Ph.D.

Konzultační hodiny - v období výuky ZS 2019/2020: Prezenční studium - pondělí od 11:30 do 13 hodin. Kombinované studium - pátek 11. 10., 18. 10. a 1. 11. 2019 od 9 - 11 hod., v pátek 22. 11. 2019 od 10 do 12 hod. a 13. 12. 2019 od 9:30 do 11:30 hod. 

Budova děkanátu EF, č. dv. 315M

Telefon: 387 772 508

E-mail: jrybova@ef.jcu.cz

Působí na Katedře účetnictví a financí Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity od roku 2000. Jako vysokoškolský pedagog má zkušenosti s výukou daňové evidence, podvojného účetnictví, daňové soustavy České republiky. Podílí se na  kurzech zaměřených na teorii zdanění a daňový systém.

 Svou vědecko-výzkumnou činnost zaměřuje na problematiku daňového zatížení spotřebitelů daněmi ze spotřeby. Je autorkou či spoluautorkou odborných a vědeckých publikací a vysokoškolských skript. Aktivně i pasivně se účastní mezinárodních konferencí v ČR a v zahraničí. Je členkou České společnosti ekonomické.

 JEL Clasification: H21, H31, M48Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
CDS Daňový systém KUF Ano Ano
DS Daňový systém KUF Ano Ano Ano
QDS Daňový systém KUF Ano Ano
CDS2 Daňový systém 2 KUF Ano Ano Ano
DS2 Daňový systém 2 KUF Ano Ano Ano
CDS1 Daňový systém I KUF Ano Ano
DS1 Daňový systém I KUF Ano Ano
KDS1 Daňový systém I KUF Ano Ano
KDS2 Daňový systém II KUF Ano Ano
CPRDA Praktikum k daním KUF Ano
PRAD Praktikum k daním KUF Ano
PRDA Praktikum k daním KUF Ano

Spoluřešitel projektu

Ekonomické dopady změn a politik v oblasti financí, účetnictví a daní
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Principy cirkulární ekonomiky v regionálním managementu vedoucí ke zvýšení efektivnosti systémů
Řešitel
Členové řešitelského týmu