Svoboda Jaroslav, Ing., Ph.D.

Svoboda Jaroslav, Ing., Ph.D.

Absolvoval v roce 1999 obor Účetnictví a finanční řízení podniku na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích Zemědělské fakultě (titul Ing). Od roku 2000 působí jako odborný asistent katedry účetnictví a financí EF JU a od roku 2010 jako její tajemník. V roce 2003 byl jmenován pedagogickým poradcem oboru ÚFŘP. V roce 2005 ukončil doktorský program Ekonomika a řízení podniku (titul Ph.D.). V současné době se specializuje na výuku předmětů oblasti účetnictví, zejména v podmínkách české účetní legislativy (Základy účetnictví, Finanční účetnictví, Účetní závěrka). Je řešitelem několika výzkumných grantů (vnitřní granty JU, FRVŠ, NAZV, MSM). Ve své soukromé praxi se zabývá účetním a finančním poradenstvím, zejména v oblasti zpracování ekonomických analýz v projektech EU. Je autorem řady vědeckých a odborných publikací a vysokoškolských skript. Zároveň je koordinátorem spolupráce se Svazem účetních, Institutem certifikace účetních v ČR a Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

 

JEL Classification:

  • G3 - Corporate Finance and Governance: G31 - Capital Budgeting; Fixed Investment and Inventory Studies
  • M4 - Accounting and Auditing: M40 – General, M41 - Accounting
  • Q - Agricultural and Natural Resource Economics; Environmental and Ecological Economics: Q14 - Agricultural Finance

 

Odkaz na profily a osobní stránky:


Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
B1 Bakalářská práce 1 KUF Ano
B2 Bakalářská práce 2 KUF Ano
780 Bankovní systém a platební styk UAI Ano Ano Ano
OFUCN Financial Accounting KUF Ano Ano Ano Ano
607 Finanční management UAI Ano Ano Ano
CFUC Finanční účetnictví KUF Ano Ano
FUC Finanční účetnictví KUF Ano Ano Ano
FUCN Finanční účetnictví KUF Ano Ano Ano
KFUCN Finanční účetnictví KUF Ano Ano
FUC1 Finanční účetnictví I KUF Ano Ano Ano
QFUC1 Finanční účetnictví I KUF Ano Ano
KFUC2 Mezinár. standardy úč. výkaznictví KUF Ano Ano
CMSV1 Mezinár. standardy úč. výkaznictví 1 KUF Ano Ano
IFRS1 Mezinár. standardy úč. výkaznictví 1 KUF Ano Ano
IFS1 Mezinár. standardy úč. výkaznictví 1 KUF Ano Ano
KIFR1 Mezinár. standardy úč. výkaznictví 1 KUF Ano Ano
MSVU1 Mezinár. standardy úč. výkaznictví 1 KUF Ano Ano
CIFR2 Mezinár. standardy úč. výkaznictví 2 KUF Ano Ano
IFRS2 Mezinár. standardy úč. výkaznictví 2 KUF Ano Ano Ano
KIFR2 Mezinár. standardy úč. výkaznictví II KUF Ano Ano
OZUC Principles of Accounting KUF Ano Ano
YZUC Principles of Accounting KUF Ano Ano Ano
CSPSU Speciální seminář k účetnictví KUF Ano Ano
KSSU Speciální seminář k účetnictví KUF Ano Ano
KSSU1 Speciální seminář k účetnictví KUF Ano Ano
SPSU Speciální seminář k účetnictví KUF Ano Ano
SSU1 Speciální seminář k účetnictví KUF Ano Ano
CZU Základy účetnictví KUF Ano
QZUC Základy účetnictví KUF Ano
ZU Základy účetnictví KUF Ano Ano
ZUC Základy účetnictví KUF Ano Ano
763 Úvod do účetnictví UAI Ano Ano Ano
CUZA Účetní závěrka KUF Ano Ano
KUZA Účetní závěrka KUF Ano Ano
UZA Účetní závěrka KUF Ano Ano Ano

Řešitel projektu

Metodika hodnocení ekonomických pracovních pozic absolventů VŠ
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Tvorba nového předmětu Účetní závěrka
Řešitel
Členové řešitelského týmu

Spoluřešitel projektu

Ekonomické dopady legislativních změn v oblasti financí, účetnictví a daní
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Harmonizace nástrojů Společné zemědělské politiky se specifickými podmínkami českého zemědělství vedoucí ke konkurenceschopnosti a trvale udržitelnému rozvoji
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Principy cirkulární ekonomiky v regionálním managementu vedoucí ke zvýšení efektivnosti systémů
Řešitel
Členové řešitelského týmu