Kouřilová Jindřiška, doc. Ing., CSc.

Kouřilová Jindřiška, doc.Ing., CSc.

PERSONAL   PROFILE

Education and academic qualification

1970-Graduated at the University of Agriculture in Prag, Faculty of Economics in  Ceské Budějovice.

1977-finished approbation Economics and Mathematics),

1980- finished studies of Economic Statistics at the University of Economics in Prague.(VŠE.)

1990-BSr (PhD.) in the  field: Planning and Management a řízení, (Economic Institute of the Czech Academy of Sciences Praha).

2002- Associate Professor was obtained at the at the fUniversity of Agriculture in Prag, Faculty of Economics 

 

Biography:

After university study completion  started  to work as an economist of an agricultural enterprise,  later was working  as a teacher of Mathematic and  Biology,  further at the   Institute of Statistics.  

Interest in economics and environment  became  for next few years main topics of research in the Czechoslovak  Academy of Science. For example  subjects covered : damage on  forests due to immissions, assessment  of the environmental  risks posed by kinds of the energy resources; the use of waste as a secondary  raw  material.  The other experience (economics) has been gained  in the state institutions and firms.

Teaching:

Accounting  at the Faculty of Agricultural, later Faculty of Economics

Subjects: Principle of Accounting, Accounting in Trade , Accounting in Agriculture and  Fishery, Financial Accounting

 

Supervisor of the doctoral study programme

Author of 8 monographs, nearly 60 publications in peer-reviewed journals and more than 90 conference papers, and 60 contributions in scientific journals,  11 reviews in impact journals, two separate chapters in Czech published books (ASPI), 9 textbooks, 13 texts for teaching including texts with  international cooperation

Research areas

-          creative accounting, incl. management accounting,  Q DMFCA  as a method of identification of creative accounting

-          agricultural accounting

-          behavior accounting

 

JEL Classification:

M  19 Business Administration Other,

M  40 Accounting Accounting and Auditing  General, M 41 Accounting 
M  42 Auditing,  M 49 Other

 

 Publications:

-Sedláček, J., Kouřilová, J., Pšenčík, J: Models of the realistic reporting of subsidies in the farm accounting,  Agric. Econ. – Czech, 58 (2012) ÚZEI Praha ISSN: 0139-570X2012 s. 34-40

-Kouřilová J., Plevková: DMFCA  model as a possible way to detect creative accounting and accounting fraud in an enterprise   In:Financial Assets and Investing č.4, 2013 Ekonomicko správní fakulta MU Brno, 14-27 ISSN 1804-5081

-Kouřilová J., Sedláček J.:Environmental accounting and the FADN as a basis of model for detecting the material flow cost accounting. Agric. Econ. – Czech, 60 (2014): 420-429 ISSN 0139-570X

 - Kouřilová, J., Drábková, Z.,  & Sedláček, J. (2017). Q-DMFCA and CFEBT methods as possibilities of incorrectness identification and fraud in accounting of a firm JU, České Budějovice, s. 107. ISBN 978-80-7394-643-2

 

 

 ------

Vzdělání a akademická kvalifikace

Absolventka  Vysoké školy zemědělské v Praze, Provozně ekonomické fakulty v Českých Budějovicích (1970).

V  letech 1975-1977 postgraduální studium pedagogiky (aprobace Ekonomika a matematika) na Provozně ekonomické fakultě VŠZ v Praze, v letech 1979-1980 postgraduální studium kurzu Ekonomická statistika na VŠE Praha.

1990 vědecká aspirantura na Ekonomickém ústavu ČSAV Praha, obor Plánování a řízení (CSc).

2003 habilitována v oboru Podniková ekonomika a management na PEF ČZU v Praze.

Praxe:

Ekonom střediska provozu zemědělského výrobního podniku, vedoucí výrobního oddělení ČSÚ  od roku 1980 jako samostatný odborný pracovník v Ekonomickém ústavu  ČSAV v Praze, pracovišti Ústí .L., . Od roku 1986 do 1991 jako samostatný odborný pracovník  na Ústavu krajinné ekologie ČSAV v Č. Budějovicích. V letech 1992 až 1995 byla zaměstnána ve státní správě (magistrát města, vedoucí soudní správy a ekonoma soudu). Od  1995 zpět na Zemědělské fakultě JU v Č. Budějovicích, poté Ekonomické fakultě, katedře účetnictví a financí. V 90-tých letech vedení účetnictví firem ekonomka soukromé výrobní a obchodní firmy MASTER, Č. Budějovice.

Odborné zaměření, publikace

Výzkumné práce v rámci pracovního zaměření a grantů (interních JU, AKTION, FRVŠ, MSM, NAZVA): ekonomika životního prostředí, vč. vyhodnocování škod způsobených na složkách prostředí vč. ekologických generelů, využití odpadů jako druhotných surovin, ekonomické aspekty ekologického zemědělství a jeho marketingu, účetnictví Rakouska a Německa, jejich komparace s našimi postupy, rozbor vybraných ukazatelů GAAP. Frekventovanými tématy:  vypovídací schopnost účetních výkazů, možnosti detekčních modelů účetních podvodů a využívání účetnictví v řídící činnosti podniků, účetnictví zaměřená na profesní obory: zemědělství, rybářství, obchod; tzn. profesně orientované účetnictví při použití jak finančního, tak manažerského účetnictví a postupů auditu.

Je školitelkou studentů doktorandského studia oboru Ekonomika a management,  vedoucí více než 200 obhájených DP a BP a 5 doktorských prací, výuka Accounting in Trade v rámci Erasmu. 

Je autorkou 8 monografií, téměř 60 publikací v recenzovaných a impaktovaných  časopisech, více než 90 konferenčních příspěvků, 60 příspěvků v odborných časopisech, 11 recenzí především v impaktovaných časopisech, samostatných kapitol v celostátně vydávaných knihách (ASPI), 9 titulů skript, 13 titulů učebních textů vč. zahraniční spolupráce

citace ve wos a scopus

JEL Classification:

M 19 Business Administration Other,

M  40 Accounting Accounting and Auditing  General, M 41, Accounting 
M  42 – Auditing,  M 49 Other

Q 56 - Environmental Accounts and Accounting

Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
DUCOA Accountancy KUF Ano
YUCO Accounting in Trade KUF Ano Ano Ano Ano
OFUCN Financial Accounting KUF Ano
DFRPA Financial Management of Enterprise KUF Ano
FUCD Finanční účetnictví KUF Ano
DFRP Finanční řízení podniku KUF Ano
MAUCD Manažerské účetnictví KUF Ano
OZUC Principles of Accounting KUF Ano
CSSFU Speciální seminář k fin. účetnictví KUF Ano Ano
KSSFU Speciální seminář k fin. účetnictví KUF Ano Ano
SSFU Speciální seminář k fin. účetnictví KUF Ano
CSPSU Speciální seminář k účetnictví KUF Ano
KSSU Speciální seminář k účetnictví KUF Ano
KSSU1 Speciální seminář k účetnictví KUF Ano
SPSU Speciální seminář k účetnictví KUF Ano
SSU1 Speciální seminář k účetnictví KUF Ano
CZU Základy účetnictví KUF Ano
QZUC Základy účetnictví KUF Ano
ZU Základy účetnictví KUF Ano Ano
ZUC Základy účetnictví KUF Ano Ano
DUCO Účetnictví KUF Ano
CUO Účetnictví obchodu KUF Ano
KUCO Účetnictví obchodu KUF Ano
UCO Účetnictví obchodu KUF Ano Ano
UO Účetnictví obchodu KUF Ano
CUA Účetní auditing KUF Ano
KUA Účetní auditing KUF Ano
UA Účetní auditing KUF Ano Ano
Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace
Detail Dohnalová Andrea
Kouřilová Jindřiška
K důsledkům podpory rozšiřování vybraných predátorů a hospodářských zvířat v krajině v současnosti
2020 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Dohnalová Andrea
Kouřilová Jindřiška
Lososová Jana
Anulování účinnosti dotací veřejných a osobních financí na příkladu podpor hospodářských zvířat a predátorů
2019 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kouřilová Jindřiška
Lososová Jana
Dohnalová Andrea
Discussion of the Issue of Wolf Expansion with an Impact on Landscape Management and Farming.
2019 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Lososová Jana
Kouřilová Jindřiška
Dohnalová Andrea
Increasing Conflict Between Predator Protection and Pastoral Farming in the Czech Republic
2019 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Lososová Jana
Kouřilová Jindřiška
Dohnalová Andrea
Assessment of Role and Efficiency of Subsidies Using an Example of Livestock Breeding and Selected Predator Type
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kouřilová Jindřiška
Lososová Jana
Dohnalová Andrea
Dopady rozšiřování výskytu vlků na chov hospodářských zvířat a lesní zvěř v souvislosti s antagonismem podpor
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kouřilová Jindřiška
Lososová Jana
Havrlant Tomáš
...
Problematika protichůdných dotací na chov vybraných hospodářských zvířat a ochranu predátora (případ ovcí a vlků)
2018 KNIHA Odborná monografie
Detail Nývltová Kristýna
Kouřilová Jindřiška
Důsledky změn účetní legislativy v oboru zemědělství
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Dohnalová Andrea
Kouřilová Jindřiška
Problematika účinnosti dotací v souvislosti s chovem ovcí a rozšiřováním teritoria vlků v České republice
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kouřilová Jindřiška
Drábková Zita
Sedláček Jaroslav
Q-DMFCA AND CFEBT METHODS AS POSSIBILITIES OF INCORRECTNESS IDENTIFICATION AND FRAUD IN ACCOUNTING OF A FIRM
2017 KNIHA Odborná monografie
Detail Rybová Jarmila
Kouřilová Jindřiška
Základy účetnictví s daňovou problematikou pro zemědělské a podobné obory
2017 KNIHA Skripta
Detail Kouřilová Jindřiška
Accounting in trading firms
2016 KNIHA Skripta
Detail Telecký Martin
Kouřilová Jindřiška
Hodnocení finančního zdraví podniku z pohledu účetnictví ve vybrané oblasti dopravy
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kouřilová Jindřiška
Drábková Zita
Vlčková Miroslava
Metody: AHP, CFEBT, DMFCA jako možná identifikace chyb a podvodů v účetnictví
2016 KNIHA Odborná monografie
Detail Kouřilová Jindřiška
Anderlová Markéta
Psychologické aspekty a behavior účetnictví jako jeden z aspektů kreativního účetnictví z pozice managementu
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Drábková Zita
Kouřilová Jindřiška
Účetní auditing
2016 KNIHA Skripta
Detail Nývltová Kristýna
Kouřilová Jindřiška
Rybová Jarmila
Zemědělské závody z pohledu účetnictví, financování a dalších disciplín
2016 KNIHA Odborná monografie
Detail Veselá Petra
Analýza nedostatků účetních výkazů obcí a jejich eliminace po účetní reformě
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Hronková Věra
Analýza programovacího období 2007 – 2013 v zemích V4
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Hornová Lenka
Analýza účetnictví neziskové organizace a vliv legislativních změn na její účetnictví
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Klička Jiří
Analýza vlivu legislativních změn na účetnictví podniku
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kouřilová Jindřiška
Stejskalová Irena
Creative Accounting from the Management Perspective.
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Eiblová Pavla
Dopad zákona o obchodních korporacích do účetnictví a podnikových financí
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kanovová Lucie
Faktory změn objemu a struktury výdajů obcí
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Dvořáková Kristýna
Kouřilová Jindřiška
Žďánský Josef
Finanční zdraví podniků z pohledu účetnictví, financování a dalších disciplín (zemědělství)
2015 KNIHA Odborná monografie
Detail Dvořáková Kristýna
Kouřilová Jindřiška
Hodnocení finančního zdraví podniku z pohledu účetnictví na případu zemědělství
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vaníčková Vendula
Interní audit z pohledu účetnictví
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kouřilová Jindřiška
K vývoji a pojetí účetnictví, vnímání předmětu
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kouřilová Jindřiška
Q test DMFCA jako možný rychlý způsob kontroly účetnictví a obchodních aktivit v podniku
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Kalíšková Anna
Svoboda Jaroslav
Struktura účetní závěrky a její novelizace od roku 2016
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Uhlířová Gabriela
Tvorba cen ve vybrané účetní jednotce
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Patáková Aneta
Účetní a daňové aspekty kapitálových transakcí s podnikem v komparaci ČÚP a IFRS
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Telecký Martin
Kouřilová Jindřiška
Ukazatel prokazatelné ztráty ve veřejné linkové a drážní osobní dopravě
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Štruncová Kristýna
Drábková Zita
Věrný a poctivý obraz dle českých účetních předpisů a mezinárodních standardů účetního výkaznictví IFRS
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Pavouková Veronika
Vlčková Miroslava
Vliv legislativních změn na kalkulace v podniku
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kahounová Veronika
Vliv metod oceňování spotřeby zásob na výsledek hospodaření
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Svoboda Jaroslav
Výuka oboru Účetnictví a finanční řízení podniku na EF JU v Českých Budějovicích
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Škrdletová Kateřina
Zmanipulované účetní výkazy – možnosti a meze identifikace v podmínkách ČÚP
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Chadimová Kristina
Drábková Zita
Změny v legislativě obchodních korporací dle zákona o obchodních korporací pro akciovou společnost
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kouřilová Jindřiška
Sedláček Jaroslav
Environmental accounting and FADN as a basis of model for detecting material flow cost accounting
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Kouřilová Jindřiška
Dvořáková Kristýna
Model Q-DMFCA jako způsob užití environmentálních nákladů ke kontrole účetnictví v zemědělském podniku a FADN
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kouřilová Jindřiška
Plevková Dana
DMFCA model as a possible way to detect creative accounting and accouting fraud in an enterprise
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Kouřilová Jindřiška
Model DMFCA jako způsob užití environmentálních nákladů
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Dvořáková Jana
Kouřilová Jindřiška
Divadla a jejich činnost z ekonomického pohledu (diskuse)
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Kouřilová Jindřiška
Drábková Zita
Kreativní účetnictví jako rizikový moment pro správné rozhodování podniku
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Sedláček Jaroslav
Kouřilová Jindřiška
Pšenčík Jiří
Models of the realistic reporting of subsidies in the farm accounting
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Kouřilová Jindřiška
Některé poznatky z výzkumu na příkladu zemědělské činnosti, diskuse.
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Drábková Zita
Kouřilová Jindřiška
Techniky a praktiky kreativního účetnictví
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Kouřilová Jindřiška
Rybová Jarmila
Účetnictví obchodu
2012 KNIHA Skripta
Detail Plevková Dana
Kouřilová Jindřiška
Vliv způsobu propočtu výrobní režie na vykazování majetku a výsledku hospodaření v čase
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Kouřilová Jindřiška
Drábková Zita
Vypovídací schopnost účetních výkazů (I)
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Kouřilová Jindřiška
Drábková Zita
Vypovídací schopnost účetních výkazů (II)
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Kouřilová Jindřiška
AKTIVITY SLEVOVÝCH PROGRAMŮ PODNIKŮ JAKO EKONOMICKÝ FENOMÉN
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kouřilová Jindřiška
Drábková Zita
K úloze a možnostem činnosti auditu v současných podmínkách se zaměřením na zjišťování podvodů
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Kouřilová Jindřiška
Rybová Jarmila
ÚČETNICTVÍ PRO ZEMĚDĚLSKÉ OBORY
2011 KNIHA Skripta
Detail Plevková Dana
Kouřilová Jindřiška
VLIV ZPŮSOBŮ PROPOČTU VÝROBNÍ REŽIE NA VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ V ČASE
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Vložit vše do košíku 1 - 56 z 56