Kopta Daniel, Ing., Ph.D.

Ing. Daniel Kopta, PhD.

Působí jako odborný asistent na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V pedagogické činnosti se soustřeďuje na výuku finančního řízení podniku. Tématem jeho doktorské práce byla „Analýza zemědělských podniků hospodařících v marginálních podmínkách“ Ekonomikou zemědělských podniků se zabývá i nadále. Konkrétně se soustřeďuje na možnosti predikce budoucího vývoje těchto podniků, na vliv  rizika a výrobní struktury na úspěšnost těchto podniků. Během uplynulých let spolupracoval na řešení několika grantových úkolů: NAZV - Efektivnost využití programů EU v ČR (2001 – 2003), MŠMT - Ekonomická a zemědělská produkční struktura produkce kritických oblastí s ohledem na jejich vývoj, (2001– 2004), MŠMT - Trvale udržitelné způsoby zemědělského hospodaření v podhorských a horských oblastech zaměřené na vytváření souladu mezi jejich produkčním a mimoprodukčním uplatněním. (2005 – 2011), NAZV - Harmonizace nástrojů Společné zemědělské politiky se specifickými podmínkami českého zemědělství vedoucí ke zvýšení konkurenceschopnosti a trvale udržitelnému rozvoji (2006 – 2009), NAZV  - Možnosti defragmentace vlastnictví zemědělské půdy (2008 – 2012)

 

Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
OFINP Corporate Finance KUF Ano Ano Ano
FINP Finance podniku KUF Ano Ano Ano
QFINP Finance podniku KUF Ano Ano
CFP1 Finance podniku I KUF Ano Ano
FINP1 Finance podniku I KUF Ano Ano Ano
FNP1 Finance podniku I KUF Ano Ano Ano
FP1 Finance podniku I KUF Ano Ano Ano
KFNP1 Finance podniku I KUF Ano Ano
KFP1 Finance podniku I KUF Ano Ano
CFNP2 Finance podniku II KUF Ano Ano Ano
FNP2 Finance podniku II KUF Ano Ano Ano
KFNP2 Finance podniku II KUF Ano Ano
KFP2 Finance podniku II KUF Ano Ano Ano
COCP Obchodování s cennými papíry KUF Ano Ano
KOCP Obchodování s cennými papíry KUF Ano Ano
OCP Obchodování s cennými papíry KUF Ano Ano Ano
Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace
Detail Lososová Jana
Kopta Daniel
Zdeněk Radek
Influence of Farm Size on Economic Results
2019 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Lososová Jana
Kopta Daniel
Vývoj hlavních ekonomických ukazatelů zemědělských podniků od roku 2000.
2019 OSTATNÍ Jiné výsledky
Detail Zeman Petr
Kopta Daniel
Analýza využití dlouhodobého majetku a produktivity práce u ekologických a konvenčních zemědělských podniků
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Lososová Jana
Kopta Daniel
Zdeněk Radek
Development and Structure of Subsidies in Agriculture
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Lososová Jana
Zdeněk Radek
Kopta Daniel
Development of the main production and economic indicators of Czech farms
2017 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Rolínek Ladislav
Bednářová Dagmar
Kopta Daniel
...
Krize MSP, příčiny a jejich řešení
2016 KNIHA Odborná monografie
Detail Kopta Daniel
Lososová Jana
Zdeněk Radek
The Development of Agricultural Production and Factors Affecting Operating Economic Results of Farms in the Period 2000 – 2015
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Rolínek Ladislav
Plevný Miroslav
Kopta Daniel
...
Level of process management implementation in SMEs and some related implications
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Zdeněk Radek
Lososová Jana
Kopta Daniel
Land rent development in the period 2011 – 2013
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Lososová Jana
Zdeněk Radek
Kopta Daniel
Differences in the land rent between EU countries
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Kopta Daniel
Dlouhodobý majetek a jeho využití u podniků s ohroženým finančním zdravím
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kopta Daniel
Impact of the structure of agricultural production to the financial health of farms
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Maršík Martin
Kopta Daniel
Use of the cluster analysis for assessment of economic situation of an enterprise
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Střeleček František
Kopta Daniel
Lososová Jana
...
Economic results of agricultural enterprises in 2010
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Zdeněk Radek
Lososová Jana
Kopta Daniel
Faktory ovlivňující úroveň pachtovného
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Rolínek Ladislav
Vaněček Drahoš
Krninská Růžena
...
Kopta Daniel
...
Procesní řízení v MSP – vybrané aspekty
2012 KNIHA Odborná monografie
Detail Maršík Martin
Kopta Daniel
Produkce podnikových odpadních materiálů v ČR v letech 2003-2010
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Maršík Martin
Kopta Daniel
Promítání rizika do hodnocení investičního záměru ZOD
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Kopta Daniel
ROZHODOVACÍ KRITERIA MANAGERU MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ V OBLASTI FINANČNÍHO ŘÍZENÍ
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kopta Daniel
Maršík Martin
Vývoj výnosu a rizika u vybraných finančních firem kótovaných na burze cenných papírů NYSE
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Vložit vše do košíku 1 - 20 z 20

Řešitel projektu

Hodnoceni rizikovosti a výkonnosti podniku
Řešitel
Členové řešitelského týmu

Spoluřešitel projektu

Ekonomické dopady legislativních změn v oblasti financí, účetnictví a daní
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Ekonomické dopady změn a politik v oblasti financí, účetnictví a daní
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Harmonizace nástrojů Společné zemědělské politiky se specifickými podmínkami českého zemědělství vedoucí ke konkurenceschopnosti a trvale udržitelnému rozvoji
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Inovační management a konkurenceschopnost MSP
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Modely řízení MSP
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Procesní management a možnosti jeho zavedení v MSP
Řešitel
Členové řešitelského týmu