Jílek Milan, doc. Ing., Ph.D.

Jílek Milan, doc.Ing., Ph.D.

Působí na Katedře účetnictví a financí Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Jako vysokoškolský pedagog má dlouholeté pedagogické zkušenosti s výukou veřejných financí a financí územní samosprávy. Podílí se také na různých kurzech pro pracovníky veřejné správy. 

Svou vědecko-výzkumnou činnost zaměřuje na problematiku fiskální nerovnováhy a fiskálních pravidel a decentralizace ve veřejných financích a její výsledky pravidelně publikuje ve vědeckých časopisech a sbornících. Je členem České společnosti ekonomické.

JEL Clasification: E6, H6, H7

ORCID:  https://orcid.org/0000-0002-8422-3927 

Research Gate: http://www.researchgate.net/profile/Milan_Jilek

Google scholar page

Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
BP1 Bakalářská práce 1 KUF Ano
BP2 Bakalářská práce 2 KUF Ano
DP1 Diplomová práce 1 KUF Ano
DP2 Diplomová práce 2 KUF Ano
CFUS Finance územní samosprávy KUF Ano Ano
FUS Finance územní samosprávy KUF Ano Ano Ano
KFUS Finance územní samosprávy KUF Ano Ano
YFSFI Financial Systems and Institutions KUF Ano Ano
FAP Finanční analýza a plánování KUF Ano
CFSI Finanční systém a finanční instituce KUF Ano Ano
FSFI Finanční systém a finanční instituce KUF Ano Ano
FSI Finanční systém a finanční instituce KUF Ano Ano
KFSFI Finanční systém a finanční instituce KUF Ano Ano
CFTR Finanční trhy KUF Ano Ano
FT Finanční trhy KUF Ano Ano
FTR Finanční trhy KUF Ano Ano
KFT Finanční trhy KUF Ano
IRKP Invest. rozhodování a kap. plán. KUF Ano
DMSWA Methodology of Scientific Work KMI Ano
DMVP Metodologie vědecké práce KUF Ano
CMFN Mezinárodní finance KUF Ano Ano
MFIN Mezinárodní finance KUF Ano Ano
MFN Mezinárodní finance KUF Ano Ano
YPF Public Finance KUF Ano Ano Ano
VFN2A Public Finance 2 KUF Ano Ano
CVFIN Veřejné finance KUF Ano Ano
KVFIN Veřejné finance KUF Ano Ano
KVFNC Veřejné finance KUF Ano Ano
VFIN Veřejné finance KUF Ano Ano Ano
VFINC Veřejné finance KUF Ano Ano Ano Ano
VFIND Veřejné finance KUF Ano Ano
CVFN2 Veřejné finance 2 KUF Ano Ano
VFN2 Veřejné finance 2 KUF Ano Ano
KVFN2 Veřejné finance II KUF Ano Ano
VFIN2 Veřejné finance II KUF Ano Ano

Řešitel projektu

Institucionální přístupy k regionálnímu rozvoji
Řešitel
Členové řešitelského týmu
On-line kurz "Veřejné finance" v prostředí MOODLE
Řešitel
Členové řešitelského týmu

Spoluřešitel projektu

Ekonomické chování podnikového sektoru v době kurzového závazku ČNB
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Ekonomické dopady legislativních změn v oblasti financí, účetnictví a daní
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Ekonomické dopady změn a politik v oblasti financí, účetnictví a daní
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Hospodářský růst regionů (se zaměřením na Jihočeský kraj)
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Principy cirkulární ekonomiky v regionálním managementu vedoucí ke zvýšení efektivnosti systémů
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Venkovský prostor – prostor pro žití nebo pro dožití? (Modelové strategie venkovského prostoru)
Řešitel
Členové řešitelského týmu