Jílek Milan, doc. Ing., Ph.D.

Jílek Milan, doc.Ing., Ph.D.

Působí na Katedře účetnictví a financí Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Jako vysokoškolský pedagog má dlouholeté pedagogické zkušenosti s výukou veřejných financí a financí územní samosprávy. Podílí se také na různých kurzech pro pracovníky veřejné správy. 

Svou vědecko-výzkumnou činnost zaměřuje na problematiku fiskální nerovnováhy a fiskálních pravidel a decentralizace ve veřejných financích a její výsledky pravidelně publikuje ve vědeckých časopisech a sbornících. Je členem České společnosti ekonomické.

JEL Clasification: E6, H6, H7

ORCID:  https://orcid.org/0000-0002-8422-3927 

Research Gate: http://www.researchgate.net/profile/Milan_Jilek

Google scholar page

Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
BP1 Bakalářská práce 1 KUF Ano
BP2 Bakalářská práce 2 KUF Ano
DP1 Diplomová práce 1 KUF Ano
DP2 Diplomová práce 2 KUF Ano
CFUS Finance územní samosprávy KUF Ano Ano
FUS Finance územní samosprávy KUF Ano Ano Ano
KFUS Finance územní samosprávy KUF Ano Ano
YFSFI Financial Systems and Institutions KUF Ano Ano
FAP Finanční analýza a plánování KUF Ano
CFSI Finanční systém a finanční instituce KUF Ano Ano
FSFI Finanční systém a finanční instituce KUF Ano Ano
FSI Finanční systém a finanční instituce KUF Ano Ano
KFSFI Finanční systém a finanční instituce KUF Ano Ano
CFTR Finanční trhy KUF Ano Ano
FT Finanční trhy KUF Ano Ano
FTR Finanční trhy KUF Ano Ano
KFT Finanční trhy KUF Ano
IRKP Invest. rozhodování a kap. plán. KUF Ano
DMSWA Methodology of Scientific Work KMI Ano
DMVP Metodologie vědecké práce KUF Ano
CMFN Mezinárodní finance KUF Ano Ano
MFIN Mezinárodní finance KUF Ano Ano
MFN Mezinárodní finance KUF Ano Ano
YPF Public Finance KUF Ano Ano Ano
VFN2A Public Finance 2 KUF Ano Ano
CVFIN Veřejné finance KUF Ano Ano
KVFIN Veřejné finance KUF Ano Ano
KVFNC Veřejné finance KUF Ano Ano
VFIN Veřejné finance KUF Ano Ano Ano
VFINC Veřejné finance KUF Ano Ano Ano Ano
VFIND Veřejné finance KUF Ano Ano
CVFN2 Veřejné finance 2 KUF Ano Ano
VFN2 Veřejné finance 2 KUF Ano Ano
KVFN2 Veřejné finance II KUF Ano Ano
VFIN2 Veřejné finance II KUF Ano Ano
Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace
Detail Mrkvička Tomáš
Myllymäki Mary
Jílek Milan
...
A ONE-WAY ANOVA TEST FOR FUNCTIONAL DATAWITH GRAPHICAL INTERPRETATION
2020 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Jílek Milan
Fiscal Decentralization and Economic Integration in Europe
2019 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Jílek Milan
Determinants of Fiscal Decentralization – the Recent Evidence in European Countries
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Jílek Milan
Sustainability of Regional Government Debt in Czech Republic
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Klufová Renata
Rost Michael
Faltová Leitmanová Ivana
...
Jílek Milan
Czech Countryside from The Viewpoint of Their Inhabitants
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Jílek Milan
Fiscal reaction function with fiscal decentralization variable
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Jílek Milan
Factors of Tax Decentralization in OECD-Europe Countries
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Rolínek Ladislav
Cudlínová Eva
Klufová Renata
...
Jílek Milan
...
Model strategy for village development in the Czech Republic
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Svoboda Jaroslav
Jílek Milan
Obor ÚFŘP na Ekonomické fakultě JU v Č. Budějovicích oslavil 20. výročí
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek populárně naučný
Detail Jílek Milan
Rolínek Ladislav
Pražáková Jaroslava
...
INPROFORUM 2014: Investment decision-making in the period of economic recovery
2014 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání konference
Detail Cudlínová Eva
Rolínek Ladislav
Faltová Leitmanová Ivana
...
Jílek Milan
Czech countryside - strategies of regional development
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Jílek Milan
Rolínek Ladislav
Pražáková Jaroslava
...
INPROFORUM 2013 - Zdroje a limity ekonomického růstu a předpoklady vývoje české ekonomiky
2013 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání konference
Detail Humlerová Veronika
Cudlínová Eva
Faltová Leitmanová Ivana
Jílek Milan
...
Rural Development in Terms of Economic Support (Case study from CR)
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Cudlínová Eva
Faltová Leitmanová Ivana
Klufová Renata
...
Jílek Milan
Characteristic of the Czech countryside development based on the local population activities and attitudes
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Jílek Milan
Independent fiscal councils - what shell we expect?
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Jílek Milan
Rolínek Ladislav
Pražáková Jaroslava
...
INPROFORUM Junior 2012 - Řízení a ekonomika malých a středních podniků
2012 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání konference
Detail Cudlínová Eva
Rolínek Ladislav
Faltová Leitmanová Ivana
...
Jílek Milan
Strategie regionálního rozvoje venkovských obcí – případová studie českého venkova
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Faltová Leitmanová Ivana
Klufová Renata
Cudlínová Eva
Jílek Milan
...
Venkov jako místo pro žití
2012 KNIHA Odborná monografie
Detail Faltová Leitmanová Ivana
Klufová Renata
Cudlínová Eva
...
Jílek Milan
Vymezení venkovských obcí v České republice
2012 CERTIFIKOVANÉ METODIKY A POSTUPY Certifikovaná metodika
Detail Jílek Milan
Lacina Lubor
Deficit Bias of Public Finances, Public Debt and Fiscal Rules
2011 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Jílek Milan
Deficitní sklon veřejných financí a fiskální pravidla
2011 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Jílek Milan
Štefko Martin
Fiscal Behavior of EU Member States Face to Face Financial Crisis
2011 ABSTRAKT Abstrakt
Detail Jílek Milan
Štefko Martin
Fiscal Behaviour of Local Governments in EU Member Countries Face to Face Financial Crisis
2011 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Jílek Milan
Rolínek Ladislav
Pražáková Jaroslava
...
INPROFORUM 2011 - Globální ekonomická krize - regionální dopady
2011 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání konference
Detail Jílek Milan
Rozpočtové chování místních úrovní vlády v době hospodářské krize
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Klufová Renata
Faltová Leitmanová Ivana
Cudlínová Eva
Jílek Milan
...
TYPOLOGIE VENKOVSKÝCH OBCÍ NA ZÁKLADĚ JEJICH POPULAČNÍHO VÝVOJE
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Klufová Renata
Faltová Leitmanová Ivana
Rolínek Ladislav
Jílek Milan
...
Venkovský prostor – vymezení a klasifikace
2011 MAPA Mapa
Vložit vše do košíku 1 - 27 z 27

Řešitel projektu

Institucionální přístupy k regionálnímu rozvoji
Řešitel
Členové řešitelského týmu
On-line kurz "Veřejné finance" v prostředí MOODLE
Řešitel
Členové řešitelského týmu

Spoluřešitel projektu

Ekonomické chování podnikového sektoru v době kurzového závazku ČNB
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Ekonomické dopady legislativních změn v oblasti financí, účetnictví a daní
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Ekonomické dopady změn a politik v oblasti financí, účetnictví a daní
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Hospodářský růst regionů (se zaměřením na Jihočeský kraj)
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Principy cirkulární ekonomiky v regionálním managementu vedoucí ke zvýšení efektivnosti systémů
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Venkovský prostor – prostor pro žití nebo pro dožití? (Modelové strategie venkovského prostoru)
Řešitel
Členové řešitelského týmu